Διαχειριστική επιτροπή

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016 συνεδρίασε η Διαχειριστική Επιτροπή της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία», που προέκυψε από την πρώτη Γενική Συνέλευση των φορέων – μελών της εταιρείας. Μοναδικό θέμα της συνεδρίασης ήταν η συγκρότηση της Διαχειριστικής Επιτροπής σε σώμα, στο οποίο με ομόφωνη απόφαση συμμετέχουν οι εξής:

 1. Κιλτίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Διαχειριστής
 2. Κουφουδάκης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Γραμματέας
 4. Βαρσακέλης Νικόλαος, Ταμίας

Και ως μέλη της Δ.Ε. είναι οι εξής:

 1. Σαββάκης Αθανάσιος
 2. Γκουντενούδης Χρήστος
 3. Χούτας Στέλιος
 4. Μέγκλας Χρήστος
 5. Ζέρζης Πέτρος
 6. Καρατζιούλα Νίκη
 7. Τζηρίτης Δημήτριος