«Έχει νεκρωθεί η Δασική Πολιτική 30 χρόνια τώρα»

Παρατίθεται το ακριβές αντίγραφο του δημοσιεύματος στην εφημερίδα «Ελευθερία του Τύπου»: