Παρουσίαση Δράσεων της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της ΠΚΜ και του NEXTFOOD | Επίδοση Βεβαιώσεων Συνεργασίας στα Συνεργαζόμενα Μέλη