Επικοινωνία

Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

AGRONUTRITIONAL COOPERATION REGION CENTRAL MACEDONIA

www.agromacedonia.gr

info@agromacedonia.gr

26ης Οκτωβρίου 64 | Τ.Κ. 54627 | Θεσσαλονίκη | Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 2313 330 306

Fax: +30 2313 330 007

Φόρμα Επικοινωνίας

Loading map …