Επιστημονική Επιτροπή

 1. Αργυρίου Αναγνώστης, Αναπληρωτής Διευθυντής Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, ΕΚΕΤΑ
 2. Αρσένος Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής, ΑΠΘ
 3. Γεωργίου Χρήστος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Τεκμηρίωσης & Μελετών, ΣΒΕ
 4. Δόρδας Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ
 5. Ιγνατιάδης Σπυρίδων, Γενικός Διευθυντής ΣΕΒΕ
 6. Κατσαντώνης Δημήτρης, Ερευνητής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
 7. Κουνδουράς Στέφανος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ
 8. Κράββα Νικολέτα, Ιχθυολόγος, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΠΚΜ Χαλκιδικής.
 9. Μαΐτης Νικόλαος, Γεωπόνος – Οινολόγος ΠΚΜ.
 10. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος, Διευθυντής Καινοτομίας ΠΚΜ
 11. Μπιλιαδέρης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ
 12. Μυλωνά Φωτεινή, Αναπλ Ερευνήτρια Υπεύθυνη Τράπεζας Γενετικού Υλικού ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
 13. Παπαδόπουλος Φίλιππος, Οικονομολόγος, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή
 14. Ρίγγας Μιχαήλ, Οικονομολόγος ΠΚΜ
 15. Σαρόπουλος Αθανάσιος Διδάκτωρ Γεωπόνος, Πρόεδρος ΔΕ Παραρτήματος ΚΜ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
 16. Σπάνδος Ιωάννης, Πληροφορική Τεχνολογίας ΠΤΑ ΚΜ
 17. Τερτιβανίδης Κωνσταντίνος, Γεωπόνος, Διευθυντής ΠΤΑ ΚΜ
 18. Τσιμίδου Μαρία, Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας ΑΠΘ
 19. Φανέλης Γεώργιος, Γεωπόνος, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας ΠΚΜ
 20. Φλώρου – Πανέρη Παναγιώτα, Καθηγήτρια Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ