Διαχειριστική Επιτροπή

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2019 συνεδρίασε η Διαχειριστική Επιτροπή της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία», που προέκυψε από την Γενική Συνέλευση των φορέων – μελών της εταιρείας. Μοναδικό θέμα της συνεδρίασης ήταν η συγκρότηση της Διαχειριστικής Επιτροπής σε σώμα, στο οποίο με ομόφωνη απόφαση συμμετέχουν οι εξής:

 1. Κιλτίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Διαχειριστής
 2. Μαυρουδής Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
 3. Παπάς Θεοφάνης, Γραμματέας
 4. Γκουντενούδης Χρήστος, Ταμίας

Και ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής είναι οι εξής:

 1. Γεωργίου Χρήστος
 2. Χούτας Στυλιανός
 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος
 4. Κουλούσης Νικόλαος
 5. Κρυσταλλίδου Ευδοκία
 6. Χατζηεμμανουήλ Μάρνη
 7. Πανταλέων Θεόδωρος