Διαχειριστική Επιτροπή

Την Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 συνεδρίασε η Διαχειριστική Επιτροπή της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία», που προέκυψε από την Γενική Συνέλευση των φορέων – μελών της εταιρείας. Μοναδικό θέμα της συνεδρίασης ήταν η συγκρότηση της Διαχειριστικής Επιτροπής σε σώμα, στο οποίο με ομόφωνη απόφαση συμμετέχουν οι κάτωθι:

  1. Σωτήριος Μπάτος, ως Πρόεδρος και Διαχειριστής
  2. Μαυρουδής Ιωάννης, ως Αντιπρόεδρος
  3. Στυλιανός Χούτας, ως Γραμματέας
  4. Γκουντενούδης Χρήστος, ως Ταμίας
  5. Κιλτίδης Κωνσταντίνος, ως Μέλος
  6. Χρήστος Γεωργίου, ως Μέλος
  7. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, ως Μέλος
  8. Ευδοκία Κρυσταλλίδου, ως Μέλος
  9. Νικόλαος Κουλούσης, ως Μέλος
  10. Θεόδωρος Πανταλέων, ως Μέλος
  11. Μάρνη Χατζηεμμανουήλ, ως Μέλος