Η Εταιρεία

ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Ιδρύεται Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την εταιρική επωνυμία «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑGROMACEDONIA».  Για τη σχέση της εταιρείας με την Αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία στην αγγλική «AGRONUTRITIONAL COOPERATION REGION CENTRAL MACEDONIANON PROFIT ORGANIZATION». Η εταιρεία θα χρησιμοποιεί ως διακριτικό σήμα τον Μακεδονικό αμφορέα με τον ρόδακα και το κλαδί δενδρυλλίου. 


ΕΔΡΑ

Έδρα της συνιστώμενης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ορίζεται το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64, σήμερα. Η ΠΚΜ μπορεί να διαθέσει χώρους γραφείων μέσα στο κτίριο επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, 64. Αυτό κρίνεται σκόπιμο διότι η Αγροδιατροφική Σύμπραξη εκτός από μηχανισμός προώθησης του καλαθιού είναι και όργανο υλοποίησης Πολιτικής στο σύνολο του Αγροδιατροφικού Τομέα. Το γραφείο θα πρέπει να εξοπλιστεί με τις βασικές υποδομές (Η/Υ, τηλέφωνο, φαξ, email) και να στελεχωθεί με τουλάχιστον έναν γραμματέα και ένα στέλεχος Διοίκησης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η εταιρεία έχει διάρκεια είκοσι (20) ετών από την ημέρα καταχωρίσεως του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

 

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική και συνεστήθη από 19 φορείς.

Η πρωτοβουλία, ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία συμμετέχει με ισχυρό ποσοστό (47%). Επίσης, συμμετέχουν 6 Δήμοι -Λαγκαδά, Παιονίας, Θερμαϊκού, Δέλτα, Κιλκίς, Ωραιοκάστρου- της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, τα Επιμελητήρια των Νομών Χαλκιδικής και Σερρών, η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων, η Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος, η Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής, η Gaia Επιχειρείν, ο Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς.

Η Π.Κ.Μ. παράγει το 25% του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας. Έχει ισχυρότατη μεταποιητική βιομηχανία διατροφής με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και με δυνατότητες ποσοτικής παραγωγής. Διαθέτει μεγάλες αγροδιατροφικές μονάδες, με αξιοζήλευτη ιστορία και προοπτική. Είναι, η Π.Κ.Μ. στην κυριολεξία, η Δύναμη Παραγωγής για την Ελλάδα, στον αγροδιατροφικό τομέα.

Όπως γίνεται αντιληπτό, από τους οργανισμούς που συμμετέχουν και από την Επιστημονική Επιτροπή που έχουμε συστήσει, διαθέτει ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό για μελέτη, υποστήριξη και εφαρμογή καινοτομιών και δράσεων εφαρμογής στον αγροδιατροφικό τομέα. Σκοπός του συσταθέντος φορέα είναι να αναδείξει τις προτεραιότητες στον πρωτογενή τομέα, όπως και στον διατροφικό μεταποιητικό της Π.Κ.Μ. Επιπλέον, να δημιουργήσει το πλαίσιο και το δίκτυο για την προώθηση των παραγομένων αγροδιατροφικών προϊόντων. Είναι ο στρατηγικός σύμβουλος της Π.Κ.Μ. για τις πολιτικές, που επιβάλλεται να εφαρμοσθούν στους συγκεκριμένους τομείς.

Πραγματοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης παραγωγών, προβολής και προώθησης προϊόντων διατροφής της Μακεδονίας, με εγγύηση το Σήμα Ταυτότητας του φορέα μας. Κανονισμός προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα της Π.Κ.Μ., στον κατάλογο των Συνεργαζόμενων Μελών του φορέα μας.

Τα ιδιωτικά χαρακτηριστικά καθιστούν την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Π.Κ.Μ., οργανισμό ευέλικτο και αποτελεσματικό για να διαπραγματευθεί εκ μέρους κοινοπραξιών, ενώσεων και μεμονωμένων εταιρειών την προώθηση των προϊόντων διατροφής, του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης. Η συμπόρευση με τις δράσεις της Π.Κ.Μ. για τα προϊόντα της Μακεδονικής Γης και την Μακεδονική Κουζίνα, υποστηριζόμενες από το στελεχιακό δυναμικό των εταίρων μας, εγγυώνται αποτελέσματα σκοπών και στόχων.