Επιστημονικό Συνέδριο στη Βάρνα της Βουλγαρίας για τον έργο LOCFOOD

Στο πλαίσιο του έργου Loc-Food “Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων” και τις κοινές δράσεις βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙΠΑΕ, ο κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, Πρόεδρος της ΑΣ-ΠΚΜ και ο κ. Στυλιανός Χούτας, Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής της ΑΣ-ΠΚΜ,  παρευρέθηκαν στο επιστημονικό συνέδριο:

DEVELOPMENT AND CROSS BORDER COOPERATION IN THE AREA OF AGRICULTURAL PRODUCTS AND TRADITIONAL FOOD  που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Βάρνας στη Βουλγαρία, (Varna University of Management)  στις 28 και 29 Απριλίου 2022.

Το έργο LOC FOOD έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τον προσδιορισμό, την προώθηση και το εμπόριο των τοπικών παραδοσιακά αγροδιατροφικά προϊόντα, που συμβάλλουν στην αγροτική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, την πολιτιστική και διατήρηση της βιοποικιλότητας με την εφαρμογή κοινών στρατηγικών για κοινές προκλήσεις που οδηγεί σε τον εκσυγχρονισμό στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας.

Η LOC FOOD είναι σύμπραξη του Υπουργείου Εσωτερικών (Κλάδος Μακεδονίας και Θράκης) και του Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο, Ελλάδα; Πανεπιστήμιο Dunărea de Jos, Ρουμανία; Σύλλογος των Τουριστική Ανάπτυξη, Μολδαβία; Πανεπιστήμιο Διοίκησης Βάρνας, Βουλγαρία και Εθνικό Οδησσό Ακαδημία Τεχνολογιών Τροφίμων, Ουκρανία.

Στο συνέδριο παρευρέθηκαν ερευνητές, επαγγελματίες και φορείς.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου επισυνάπτεται εδώ