Εργαστήριο: NEXT FOOD Legacy – Καινοτόμος Επιστήμη και Εκπαίδευση για βιώσιμη γεωργία

NEXT FOOD Legacy – Καινοτόμος Επιστήμη και Εκπαίδευση για βιώσιμη γεωργία
Εργαστήριο για την Παρουσίαση των παραδοτέων και εργαλείων του έργου