Συνάντηση εργασίας στη Περιφέρεια Αττικής, με αντικείμενο την υπό σύσταση Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Αττικής

Στις 20 Δεκεμβρίου του έτους 2019 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή Χριστακόπουλου Παύλου στη Περιφέρεια Αττικής, με αντικείμενο την υπό σύσταση Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Αττικής.

Συμμετείχαν διευθυντικά στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και ο επιφορτισμένος με την διαδικασία κ. Κουρούμαλος Σπυρίδων.

Ακολούθησε συζήτηση για τα θεμελιώδη και διαδικαστικά ζητήματα συγκρότησης της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Αττικής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας|ΑΣΠΚΜ κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις δράσεις της ΑΣΠΚΜ.

Ο κ. Κιλτίδης τόνισε τους σκοπούς και τους στόχους του έργου NEXTFOOD με τίτλο “Εκπαίδευση της επόμενης γενιάς επαγγελματιών του Αγροδιατροφικού Τομέα” και τις πιθανές εφαρμογές στον Αγροδιατροφικό τομέα της Περιφέρειας Αττικής, όπου συγκεντρώνεται η πλειοψηφία της μεταποίησης.

Αποφασίσθηκε η συνεργασία να αναπτυχθεί στο μέλλον, μετά την σύσταση του φορέα στην Αττική, όπως και η συσχέτιση με το πρόγραμμα NEXTFOOD συμπληρωματικά.