29ο MONEY SHOW – και με την υποστήριξη της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της ΠΚΜ

Ισχυροί Θεσμοί στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Ολοκληρώθηκε στις 27-29 Απριλίου 2018 το πολυσυνέδριο 29ο MONEY SHOW της Θεσσαλονίκης, που περιελάμβανε πάνω από 100 εκδηλώσεις.

Στην αγροτική ανάπτυξη, την πρόοδο του κλάδου της αγροδιατροφής και τη σημασία της γεωργίας ακριβείας ως καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων ήταν αφιερωμένη η εκδήλωση που οργάνωσαν το Ελληνο – Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, με την υποστήριξη της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της ΠΚΜ, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Απόσπασμα ομιλίας του Προέδρου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΚΜ κ. Κων. Κιλτίδη στο 29ο Money Show, παρατίθεται παρακάτω.

Από υπάρξεως των οργανωμένων κοινωνιών σε κράτη η Γεωργική δραστηριότητα των πολιτών επιδοτείται. Ο λόγος ήταν προφανής. Η ενδυνάμωση των οικονομιών, η αυτάρκεια σε ζητήματα επισιτισμού και ιδίως ο ισχυρός πολλαπλασιαστής στην αξιοποίηση ενισχύσεων. Έτσι και στη χώρα μας, προ του 1981, υπήρξαν γενναίες επιδοτήσεις στην γεωργική δραστηριότητα -ζωοτροφές, λιπάσματα, στην ενέργεια, στα επιτόκια και στην κοινωνική ασφάλιση.

Η εκτεταμένη δε συνοριογραμμή και ακτογραμμή επέβαλε αυτονοήτως την άσκηση πολιτικών ενίσχυσης των κατοίκων της υπαίθρου και ιδιαίτερα των ακριτών -σε στεριά και θάλασσα. Η παγίωση και ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση επέφερε λανθασμένα την κατάργηση αυτών –απόδειξη ότι η Ε.Ε. δεν έχει αντίληψη, πόσο μάλλον πολιτική, ενιαίου χώρου και πολιτών.

Οι ασφυκτικές οδηγίες και κανονισμοί περί ανταγωνισμού επιφέρουν θανάτωση της Γεωργίας, που δεν μπορεί να έχει μακροπρόθεσμη πολιτική επιβίωσης με ιστορικά πρότυπα. Η συζήτηση πάντως άνοιξε στην Ε.Ε. και ευελπιστούμε σε κατανόηση των αυτονοήτων, όπως δεν κατέστη δυνατόν να γίνει με πολιτικές αγρανάπαυσης του 10% των καλλιεργουμένων εκτάσεών της.

Επομένως, αναδεικνύεται ως ικανή και αναγκαία συνθήκη, η διοικητική ενδυνάμωση σε επίπεδο κυβερνησιμότητος των Περιφερειών και Δήμων. Να δοθεί έτσι η δυνατότητα με τους αυξημένους αναλογικούς πόρους σε έμμεσες πολιτικές ενισχύσεων της γεωργικής δραστηριότητος και της ζήτησης των τοπικών διατροφικών προϊόντων.

Δεύτερη, ισχυρή παράμετρος, η θέσπιση διαχρονικών και αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών για την ταυτότητα των εισαγωγών και παραγωγής προϊόντων στον αγροδιατροφικό τομέα.

Τρίτη, ισχυρή παράμετρος, η θέσπιση σταθερών δομών έκθεσης, προβολής και δημοπράτησης των παραγόμενων προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα.

Τέταρτος, συνθετικός ισχυρός θεσμός, η εξωστρεφής ανάδειξη των παραγόμενων προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα στις διεθνείς αγορές και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της γαστρονομίας, με αξιοποίηση στον τουρισμό.

Είναι επιτακτική ανάγκη η ναυαρχίδα του ΑΕΠ (άνω του 25%) να κατανοηθεί ως παραγωγή υψηλών στόχων και σκοπών. Οι ανούσιες διακηρύξεις και οι επιφανειακές προσεγγίσεις κούρασαν και απογοήτευσαν. Οι φωτεινές εξαιρέσεις ανήκουν στους δημιουργούς και στην προοπτική αυτού του τόπου που προκαλεί.