Αναβιώνουν εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες της Κεντρικής Μακεδονίας

Παρατίθεται σχετικό βίντεο:

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Κ.Μ.(TV100-030317)