Αναβιώνουν εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες της Κεντρικής Μακεδονίας

Την αναβίωση της καλλιέργειας προϊόντων με υψηλή αξία, που καλλιεργούνταν, αλλά η παραγωγή τους εγκαταλείφθηκε με τα χρόνια στην Κεντρική Μακεδονία και γενικότερα στη βόρεια Ελλάδα, προωθεί η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Αγροδιατροφική Σύμπραξη». Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του σουσαμιού, όπως τόνισε σήμερα ο πρόεδρος της εταιρίας, Κώστας Κιλτίδης.

Το σουσάμι, όπως είπε ο κ. Κιλτίδης, στη συνάντηση εργασίας των 18 φορέων που απαρτίζουν την «Αγροδιατροφική Σύμπραξη» είναι ένα προϊόν με παράδοση στην Ελλάδα, ειδικά με τα προϊόντα που προκύπτουν από τη μεταποίησή του, όπως είναι το ταχίνι και ο χαλβάς. Στο εξής θα διερευνηθούν οι δυνατότητες παραγωγής του εκ νέου, καθώς οι άνθρωποι της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης» βλέπουν σημαντικές προοπτικές.

«Είναι ένα προϊόν με ισχυρή παράδοση και με ισχυρή βιομηχανία στη Θεσσαλονίκη, το οποίο όμως έπαψε να παράγεται εδώ και πλέον το εισάγουμε από το εξωτερικό. Η παραγωγή του εγκαταλείφθηκε, διότι δε συνέφερε πια», είπε ο πρόεδρος του παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Θανάσης Σαρόπουλος. Η παραγωγή, σύμφωνα με τον κ. Σαρόπουλο, ήταν ασύμφορη επειδή η συλλογή του σουσαμιού γίνεται με το χέρι και ανεβαίνει έτσι το κόστος. Όμως, οι επιστήμονες έχουν βρει πλέον ποικιλία του σουσαμιού που μπορεί να συλλεχθεί μηχανικά, ενώ υπάρχει δυνατότητα παραγωγής ποικιλιών, που καλλιεργήθηκαν στο παρελθόν στην Κεντρική Μακεδονία και οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν με τις νέες σύγχρονες μεθόδους.

Ο κ. Κιλτίδης τόνισε μάλιστα ότι υπήρχαν προϊόντα που παρήγαγε η ελληνική γη και ήταν ύψιστης αξίας, όμως στην πορεία του χρόνου εξαφανίστηκαν γιατί δεν υπάρχει η αντίστοιχη μεταποίηση. Τέτοια προϊόντα ήταν ο ντοματοπολτός, τα ζαχαρότευτλα ή τα καπνά. Ο ντοματοπολτός όπως είπε ο κ. Κιλτίδης ήταν «ο πρώτος σε ποιότητα παγκοσμίως»!

Ο πρόεδρος της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης» απέδωσε στις καθυστερήσεις για την έναρξη λειτουργίας της εταιρίας στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του δημόσιου τομέα, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μπορούν να υπάρξουν αποτελέσματα γύρω από τους άξονες της πρωτογενούς παραγωγής, του δευτερογενή τομέα της μεταποίησης, του τριτογενούς τομέα της προώθησης αλλά και της γαστρονομίας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της συνεργασίας της κυβέρνησης της Αγίας Πετρούπολης Ρωσίας με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

«Η ‘Αγροδιατροφική Σύμπραξη’ κινείται με ιδιωτική αντίληψη και μπορεί να συνάπτει συμφωνίες ή να συμμετάσχει ενεργά στη συμφωνία μεταξύ Αγίας Πετρούπολης και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και να συμβληθεί με ευέλικτο τρόπο, να συμπαρασύρει ομίλους ή ιδιωτικές εταιρείες κάτω από την ομπρέλα της και τελικά να έχει σημαντικά αποτελέσματα. Η ‘Αγροδιατροφική Σύμπραξη’ μπορεί με την ταυτότητά της να ενισχύσει προσπάθειες εταιριών και φορέων της περιοχής που θέλουν να υποβάλουν αυτοτελή προγράμματα για χρηματοδότηση από την ΕΕ», εξήγησε ο κ. Κιλτίδης.

Μάλιστα, ο κ. Κιλτίδης είπε ότι εδώ και 20 χρόνια θα μπορούσαν να γίνουν τέτοιες συνέργειες, αλλά οι μόνοι που πρωτοπόρησαν ήταν στην Περιφέρεια Κρήτης.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Φάνης Παπάς, σημείωσε ότι τα μέλη της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι από τα καλύτερα στελέχη στο είδος τους πανελλαδικά και μάλιστα με διεθνή αναγνώριση. Ο ρόλος τους, τόνισε, είναι να διαμορφώσουν τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στον αγροδιατροφικό τομέα, ο οποίος είναι από τους πλέον κρίσιμους για την περιοχή.

«Προχωράμε την ‘Αγροδιατροφική Σύμπραξη’, με στόχο την ανάδειξη των εξαιρετικών προϊόντων της μακεδονικής γης. Σήμερα, με όλους τους φορείς, εξετάσαμε τα προβλήματα του αγροδιατροφικού τομέα στην περιοχή μας, τις συνεργασίες με επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, τις επενδύσεις μεταποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων για να αυξηθεί το εισόδημα των παραγωγών και να ενισχυθεί η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα, τα προϊόντα που έχουν πραγματικό συγκριτικό πλεονέκτημα και τις προοπτικές και τη διασύνδεση του αγροτικού, μεταποιητικού και γαστρονομικού τομέα με τον τουρισμό. Συνεχίζουμε τη μάχη για την ανάταξη του αγροτικού τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας», τόνισε ο κ. Παπάς.

Μάλιστα, ο κ. Παπάς επισήμανε ότι με την «Αγροδιατροφική Σύμπραξη» υιοθετείται μια κοινή στρατηγική από τους φορείς που έχουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία, ώστε «να μην έρχεται ο καθένας από μόνος του, υπουργός, περιφερειάρχης, δήμαρχος, αντιπεριφερειάρχης και να χαράζει μια πολιτική γιατί ούτε τη γνώση έχει ούτε τη συνολική εικόνα».

Τα μέλη της εταιρίας από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσουν επισκέψεις στους επτά νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα να κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση για έγκριση από το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.