Συνάντηση εργασίας της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην ΔΕΘ-HELEXPO

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει συνάντηση εργασίας, με τη συμμετοχή των 18 Φορέων – Εταίρων, της Διαχειριστικής Επιτροπής και της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής της.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» (αίθουσα Β) της ΔΕΘ-Helexpo, την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017, στις 10.00’ το πρωί.

Σκοπός της συνάντησης εργασίας είναι η ανάδειξη των προτεραιοτήτων για τη στρατηγική και τις δράσεις της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή για τους δημοσιογράφους, που θέλουν να ενημερωθούν για το νεοσυσταθέντα φορέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και για τα επόμενα βήματα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης.