Υπογραφή καταστατικού Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Παρατίθενται σχετικές φωτογραφίες :

Απόστολος Τζιτζικώστας-Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Κωνσταντίνος Κιλτίδης-Πρόεδρος Αγροδιατροφικής Σύμπραξης. Θεοφάνης Παπάς-Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας. Νόμιμοι Εκπρόσωποι – Συμβαλλόμενα Ιδρυτικά Μέλη.