Ακύρωση δημιουργίας εκθετηρίου αγροδιατροφικών προϊόντων – ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου στο Νομό Σερρών λόγω παραχώρησης της έκτασης στο Υπερταμείο