1η Συνάντηση Εργασίας | Ανάδειξη Γεωργοδιατροφικών Προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ

Σε συνάντηση εργασίας του κ. Κωνσταντίνου Κιλτίδη Προέδρου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τον κ. Απόστολο Τζιτζικώστα Περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίσθηκε η συντονισμένη ανάδειξη όλων των γεωργοδιατροφικών προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας, που συγκεντρώνουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ.

Στις 5 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 1η Συνάντηση Εργασίας για την Ανάδειξη των γεωργοδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

1. Τα θέματα της συνάντησης εργασίας είχαν ως ακολούθως:

Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την σύναψη συνεργασιών με κατάλληλο επιστημονικό δυναμικό και τις εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες, για την εκπόνηση πρότασης για την ανάδειξη των ποιοτικών γεωργοδιατροφικών προϊόντων, σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας.

2. Ανάδειξη των γεωργοδιατροφικών προϊόντων που συγκεντρώνουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για την σύνταξη φακέλου και υποβολή αίτησης καταχώρισης ονομασίας στο κοινοτικό μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης, Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων.

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, επεσήμανε ότι στον γεωργοδιατροφικό τομέα η Κεντρική Μακεδονία διαθέτει προϊόντα τα οποία έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δικαιούνται να έχουν την γεωγραφική ένδειξη του νομού της Μακεδονίας ή τη Μακεδονικότητα ως προϊόντα που έρχονται από παλιά και είναι καταγεγραμμένα στη γεωγραφική ενότητα της Μακεδονίας. Τόνισε τη σημασία που έχει η σύνδεση του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και προώθησης των προϊόντων του γεωργοδιατροφικού χώρου με τον τουρισμό, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό, και το πολλαπλασιαστικό όφελος που προκύπτει, διότι ο πρωτογενής τομέας έχει το 3,8% του ΑΕΠ και ο γεωργοδιατροφικός τομέας άνω του 35% του ΑΕΠ στην Ελλάδα.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του έργου «FoodOmicsGR National Research Infrastructure Comprehensive Characterization of Foods», παρείχε επιστημονική πληροφόρηση σχετικά με τον χαρακτηρισμό της ταυτότητας των προϊόντων διατροφής ως ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ.

Σύμφωνα με τους στόχους του έργου NextFOOD “Εκπαίδευση της επόμενης γενιάς επαγγελματιών στον αγροδιατροφικο τομέα”, οι αγρότες θα πρέπει να εκπαιδευθούν και να στραφούν σε νέες μορφές αγροτικής ανάπτυξης μέσω της διαφοροποίησης της αγροτικής παραγωγής.

Επιπλέον οι παραγωγοί θα μπορούν να προωθήσουν ευκολότερα τα προϊόντα που παρουσιάζουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά, πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές στην αγορά και βελτιώνοντας έτσι το εισόδημά τους και αφ’ ετέρου στους καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα ποιοτικά, με εγγυήσεις για τη παραγωγή, επεξεργασία και τη γεωγραφική καταγωγή τους.

Στο πλαίσιο της έκθεσης Detrop Boutique 22–24/02/2020, σε ημερίδα της ΑΣΠΚΜ οι Αντιπεριφέρειες της ΠΚΜ με την συμβολή των Επιμελητηρίων από κάθε Νομό της Κεντρικής Μακεδονίας, θα υποβάλλουν τις προτάσεις ως το ποια προϊόντα με ταυτότητα θα αναδειχθούν είτε σε ΠΟΠ είτε σε ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ. Ακολούθως, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη θα ιεραρχήσει από τρία μέχρι πέντε ιδιαίτερα προϊόντα της κάθε Αντιπεριφέρειας ώστε να συνταχθούν οι φάκελοι και αφού υποβληθούν στη Ε.Ε να τύχουν της έγκρισής της.

Ομάδα Εργασίας:

Συντονιστής Ομάδας Εργασίας: Πρόεδρος Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Κωνσταντίνος Κιλτίδης

1. Αντιπεριφερειάρχης ΜΕ Θεσσαλονίκης | Παρασκευή Πατουλίδου

2. Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας | Μπάτος Σωτήρης

3. Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης&Περιβάλλοντος | Γιουτίκας Κων/ντίνος

4. Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ημαθίας | Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος

5. Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κιλκίς | Βεργίδης Ανδρέας

6. Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Πιερίας | Μαυρίδου Σοφία

7. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών | Σπυρόπουλος Παναγιώτης

8. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής | Γιώργος Ιωάννης

9. Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Πέλλας | Ιορδάνης Τζαμτζής

10. Τομεάρχης Τουρισμού | Θάνος Αλέξανδρος

11. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο | Πρόεδρος Ιωάννης Μασούτης

12. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θες/νίκης | Πρόεδρος Μιχαήλ Ζορπίδης

13. Επιμελητήριο Ημαθίας | Πρόεδρος Γεώργιος Μπίκας

14. Επιμελητήριο Κιλκίς | Πρόεδρος Χατζημλάδης Χρήστος

15. Επιμελητήριο Πέλλας | Πρόεδρος Τσώτσος Ιωάννης

16. Επιμελητήριο Πιερίας | Πρόεδρος Χατζηχριστοδούλου Ηλίας

17. Επιμελητήριων Σερρών | Πρόεδρος Μέγκλας Χρήστος

18. Επιμελητήριο Χαλκιδικής | Πρόεδρος Κουφίδης Ιωάννης

19. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης|Πρόεδρος Αναστάσιος Καπνοπώλης