ΜΕΤΡΟ 16-ΕΛΑΙΟΡΑΜΑ | Εναρκτήρια συνάντηση Επιχειρησιακής Ομάδας

Η Εναρκτήρια Συνάντηση για το έργο με τίτλο ΕλαιΌΡΑΜΑ “Γεωργία ακριβείας και βελτιωτικές κινήσεις για μεγιστοποίηση
πολυφαινολών σε ελαιόλαδο” και κωδικό έργου: Μ16ΣΥΝ2-00063 συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, ημέρα Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023. Στην Εναρκτήρια Συνάντηση παραβρέθηκαν όλα τα μέλη της επιχειρησιακής ομάδας που συμμετέχουν στο έργο.

Συζητήθηκε η οργάνωση και υλοποίηση των όλων παραδοτέων. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή θα χαρτογραφήσει την περιοχή που βρίσκονται οι ελαιώνες της κυρίας Κυπαρισσά και του κυρίου Προδρόμου, ώστε να τοποθετηθούν οι σταθμοί που θα προμηθευτούν από την AGROMET IKE στα σωστά σημεία με στόχο την μέγιστη απόδοση και την καλύτερή ενημέρωση των καλλιεργητών. Η δημιουργία ιστοσελίδας, φυλλαδίων και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για όσο το δυνατό καλύτερη διάδοση. Μεταξύ των παραδοτέων η Αγροδιατροφική Συμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή θα υλοποιήσουν Έρευνα Αγοράς με σκοπό την καταγραφή των προτιμήσεων των καταναλωτών, τις απαιτήσεις πελατών και των εφοδιαστικών αλυσίδων για την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου ποιότητας.

Τέλος, παρουσιάστηκε το πλάνο για το προγραμματισμό των εργασιών από όλα τα μέλη και αναλύθηκε ο οικονομικός προγραμματισμός του έργου.