Money Show 30-Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΚΜ|Ευρωπαϊκή Γεωργία, η Επόμενη Μέρα

Το οικονομικό επιχειρηματικό Πολυσυνέδριο Money Show πραγματοποιήθηκε για 30ή φορά από τις 12 εώς και τις 14 Απριλίου στο ξενοδοχείο Hyatt Regency της Θεσσαλονίκης από το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο και με την χορηγία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο συνέδριο συμμετείχαν παραγωγικοί φορείς και η επιχειρηματική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, κρατικοί φορείς, ανεξάρτητες αρχές, επιμελητήρια, συντεχνιακοί-κλαδικοί φορείς, πανεπιστήμια/κολλέγια, καθώς και εθνικοί θεσμικοί φορείς της αγοράς χρήματος.

Οι κύριοι τομείς που προβλήθηκαν στο φετινό Money Show είναι: Τεχνολογίες, Γεωργία και Αγροδιατροφική, Ενέργεια και Περιβάλλον, Υποδομές, Τουρισμός & Πολιτισμός, Χρηματοοικονομικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην μελλοντική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης ως Μητροπολιτική Περιοχή.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΚΜ, διοργάνωσε την εκδήλωση με θέμα: “Ευρωπαϊκή Γεωργία, η Επόμενη Μέρα”, με κεντρικούς ομιλητές τον Πρόεδρο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΚΜ κ. Κωνσταντίνο Κιλτίδη, τον Γενικό Γραμματέα του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου κ. Marco Della Puppa, τον Καθηγητή Γαστρονομίας και Σύμβουλο Επιχειρήσεων Εστίασης κ. Γιώργο Παλησίδη και με συντονιστή του πάνελ τον Οικονομλόγο κ. Λάμπρο Καούδη.

Ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΚΜ κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, επεσήμανε την ανάγκη για την χάραξη νέας πολιτικής που πρέπει να σχεδιαστεί για την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα και παρουσίασε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Nextfood|nextfood-project.eu/ , στο πλαίσιο του οποίου ερευνώνται οι πολιτικές που πρέπει να ασκηθούν για την “Εκπαίδευση της επόμενης γενιάς επαγγελματιών του Αγροδιατροφικού τομέα”.

 

 

 

 

Απόσπασμα της ομιλίας του κ. Κωνσταντίνο Κιλτίδη στην εκδήλωση “Ευρωπαϊκή Γεωργία, η Επόμενη Μέρα”.

“Η νέα πολιτική για τη γεωργία, χρειάζεται να αγκαλιάσει το καρποφόρο παρελθόν της χώρας, για να προκύψει η επικαιροποίηση και ο εκσυγχρονισμός. Να ξαναθυμηθούμε την συμβολαιακή γεωργία, τις στοχευμένες επιδοτήσεις, τους γεωτεχνικούς στους χώρους παραγωγής, την υποστήριξη από το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την δημιουργία υποδομών.

Να ξαναστηθεί ο σύγχρονος συνεργατισμός και να αναδειχθούν οι αλληλεπιδράσεις των τεσσάρων πυλώνων (αγροτική καλλιέργεια, κτηνοτροφία -ιδίως εκτατική- δασοκομία και αλιεία). Να κτυπηθεί η αστυφιλία στο τελευταίο σύνορο αμύνης του σήμερα, με σκοπό την συγκράτηση του 10-15% του ενεργού πληθυσμού στον πρωτογενή τομέα. Το δείχνει η γεωπολιτική αναγκαιότητα και το ορίζει η εδαφοκλιματική συνθήκη της πατρίδος μας.

Να αξιοποιήσουμε τα αγαθά της Ευρωπαϊκής Γεωργικής Πολιτικής και να αντιπαλέψουμε με Εθνική Πολιτική τους περιορισμούς και τα μειονεκτήματα. Η Ε.Ε. δεν είναι ευλογία, ούτε κατάρα.

Είναι σταθερή παράμετρος προς αξιοποίηση, όπως ήταν και το ΝΑΤΟ γεωστρατηγικά, που επί 50 χρόνια χάσαμε ανεπανάληπτες εθνικές ευκαιρίες.

Δεν μπορεί όμως να αγνοηθεί σ’ αυτό το εγχείρημα της νέας γεωργικής πολιτικής ο οικιστικός και πολεοδομικός σχεδιασμός ανασυγκρότησης της Ελληνικής Υπαίθρου. Είναι πρόκριμα και πρόταγμα η υπαιθροκεντρική πολιτική για όλη την επικράτεια. Χρειάζεται έμπνευση πολιτικής συνόρου, κορυφογραμμών ξηράς και νησιωτικής ακτογραμμής.

Σύνδεση πολιτισμού και αρχιτεκτονικής τοπίου. Συνέργειες τουρισμού και γεωργικής παραγωγής. Στόχος καταναγκαστικός η ποιοτική αναβάθμιση ζωής στην ύπαιθρο και σύγκλιση με το αστικό πρότυπο ζωής. Η από αιώνος συλληφθείσα ιδέα δημιουργίας κωμοπόλεων και αγροτοπόλεων στην ύπαιθρο είναι εκ των ων ουκ άνευ.

Γι΄ αυτό:

* Προσανατολισμός σε καλλιέργειες και εκτροφές υψηλών προσδοκιών και ισχυρών αντοχών

* Οι νέοι γεωργοί να έχουν πρόσβαση στη γη, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην συμβουλευτική καθοδήγηση.

* Το υπουργείο Γεωργίας να αποκτήσει εστίες χάραξης, σύνδεσης και ενημέρωσης σ’ όλες τις Περιφέρειες. Οι πολιτικές εδάφους, νερού, κλίματος και βιοποικιλότητας να καταλαμβάνουν το σύνολο των γεωργικών δραστηριοτήτων.

* Ο κύκλος του ιστορικού προτύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έκλεισε. Μονόδρομος, το περιφερειακό μοντέλο.

* Αναγέννηση και νέα πνοή στις γεωργικές υπηρεσίες της χώρας.

* Θεμέλιο και υπόβαθρο για νέα γεωργική πολιτική, η εκπόνηση και διακήρυξη νέας δασικής πολιτικής με αναθεώρηση του Συντάγματος.

* Ανάδειξη του γεωργοδιατροφικού τομέα ως κυρίαρχη εθνική οικονομική

επιλογή.

* Ομογενοποίηση των ενισχύσεων με καθολικό πλαίσιο για όλες τις πτυχές των γεωργικών δραστηριοτήτων και ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας στις παραγωγές του πρωτογενούς τομέα.

* Αξιοποίηση των ποιοτικών γνωρισμάτων στα γεωργοδιατροφικά προϊόντα, όπως βεβαίως και στην παραγωγή.

* Η εδαφοκλιματική υπεροχή επιτέλους να αξιοποιηθεί με σχέδιο και υποστήριξη.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι και να υπηρετηθούν οι δέκα αυτές κατευθύνσεις είναι αναγκαίες τρεις προϋποθέσεις.

1. Να ανασυσταθεί και αναγεννηθεί το μεγάλο και ισχυρό Υπουργείο Γεωργίας με το περιεχόμενο και τις αρμοδιότητες, όπως ορίζεται ιστορικά και προσδιορίζεται ως σύγχρονη πρόκληση.

2. Να συσταθεί Διϋπουργικός Γεωργοδιατροφικός Οργανισμός με σταθερούς άξονες πολιτικής, και δραστηριότητες σύνδεσης αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων Υπουργείων.

3. Μεταφορά πόρων οικονομικών και αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες για άσκηση πολιτικής πέραν των προβλεπομένων για τα μέλη-κράτη της Ε.Ε και διεθνών οργανισμών.

Μετά από αδράνεια δεκαετιών και εκφυλισμού αντιλήψεων ζωής, η αναγέννηση της υπαίθρου και η ανασυγκρότηση του παραγωγικού χώρου, καθίστανται ζητήματα ζωής ή θανάτου της Πατρίδος. Με γνώση και πίστη, το μέλλον της Ελλάδος μας προκαλεί και μας προστάζει να αγωνισθούμε.”