Παρουσίαση Δράσεων, Παραδοτέων και Εργαλείων του Ερευνητικού Έργου NEXTFOOD/H2020

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή, τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά, διενεργήθηκε το Συνέδριο Διάχυσης Αποτελεσμάτων του έργου “NextFood”.  Επιλέχθηκε, να συμπράξουμε με την 4η Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και αποτελεί επίσημη εκδήλωση της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, καθώς επιθυμούμε να  σηματοδοτήσουμε το ορόσημο για την Πρόοδο της Αγροτικής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, ως εργαλείο της Οικονομικής Ενδυνάμωσης των Γυναικών, στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. ‘Άλλωστε η ανάδειξη δράσεων με τη διάσταση της προαγωγής της ισότητας των δύο φύλων είναι πλέον προτεραιότητα στο πλαίσιο του Horizon Europe.

Το Φόρουμ φέτος επικεντρώθηκε στην Επανεκκίνηση της Οικονομίας, με θεματικές μεταξύ των οποίων ήταν η ενότητα με τίτλο Έξυπνη Γεωργία – Καλλιέργειες – Αγροδιατροφή, όπου στο πλαίσιό της έλαβε χώρα το «NEXTFOOD: Μετάβαση σε πιο βιώσιμες και ανταγωνιστικές πρακτικές αγροδιατροφής», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Horizon 2020 και η διάρκειά του είναι από το 2018 μέχρι το 2022, εταίρος του οποίου είναι η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τη συζήτηση άνοιξε η συντονίστρια κα. Αποστολίνα Τσαλταμπάση από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αμέσως μετά το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της ΑΣ-ΠΚΜ, κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης. Στην ενδιαφέρουσα εισήγησή του, τόνισε την αναγκαιότητα επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στον τομέα της αγροδιατροφής και την υποστήριξη των ελληνικών ποιοτικών προϊόντων, ενώ μεταξύ άλλων υπογράμμισε την ανάγκη η κεντρική διοίκηση να στηρίξει τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα και κυρίως τις γυναίκες, λέγοντας πως «ζούμε το ξεθεμελίωμα της υπαίθρου».

Στην πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή του ο κύριος Martin Melin, project manager  στο Πανεπιστήμιο γεωργικών επιστημών της Σουηδίας (SLU), ανέπτυξε τη φιλοσοφία του συνεργατικού και προσανατολισμένου στη δράση μοντέλου μάθησης Nextfood, στόχος του οποίου είναι η εκπαίδευση των μελλοντικών γενεών αγροτοεπιχειρηματιών, χτίζοντας ένα νέο μοντέλο διάχυσης της γνώσης, υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε «εκπαίδευση με γνώμονα το μαθητή».  Βαρύνουσα σημασία δόθηκε στην ανάλυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων που χρειάζεται ο επιχειρηματίας αγρότης, όπως και στην επίκτητη ικανότητα του αγροτοεπιχειρηματία του μέλλοντος, όπου λεπτομερώς παρουσιάστηκαν στο  project Nextfood. Τέλος, πρόσθεσε πως το project, το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαρτίζεται από 19 συνεργάτες από 13 χώρες και 3 ηπείρους.

Ακολούθησε  ανάλυση της εκπαιδευτικής στρατηγικής και των εμπειριών, που έχουν προκύψει από το NextFood από την Κα. Lisa Blix Germundsson (Πανεπιστήμιο γεωργικών επιστημών της Σουηδίας), η οποία αναφέρθηκε στη μελέτη περίπτωσης της Σουηδίας. Από την πλευρά τους, οι κυρίες  Άννα-Μαρία Κρούπα και Γεωργία Ζαφειρίου από την  Αμερικανική Γεωργική Σχολή παρουσίασαν την εφαρμογή της προσέγγισης του NextFood στην Ελλάδα και συγκεκριμένα για το Greek Case Study, στο οποίο συμμετέχουν από κοινού με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Το Greek Case έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιβίωση και ευημερία των νέων αγροτών εξοικειώνοντάς τους με βιώσιμες και ανταγωνιστικές τεχνικές και πρακτικές γεωργίας. Οι φοιτητές του πανεπιστημίου θα συμμετάσχουν στις συμβουλευτικές/επιμορφωτικές δραστηριότητες και το ΔΙΠΑΕ θα αξιολογήσει τις επιδόσεις τους και θα προτείνει τροποποιήσεις του αναλυτικού προγράμματος σε τρία προπτυχιακά προγράμματα.

Παρατίθεται βίντεο όπου, δύο φοιτήτριες του Τμήματος Επιστήμης Ζωική Παραγωγής του ΔΙΠΑΕ Θεσσαλονίκης, περιγράφουν την εμπειρία και τις σκέψεις τους ως γυναίκες και ως μελλοντικοί επαγγελματίες στον αγροδιατροφικό τομέα:

Στη συνέχεια, η κα. Μαρία Παπαγεωργίου, καθηγήτρια του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, τόνισε την αναγκαιότητα μιας βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, με πρωτοβουλίες που εμπεριέχουν περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις σκοπεύοντας στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και στάθηκε στη συνέργεια NEXTFOOD και LOC-FOOD, όπως και στην επόμενη τοποθέτηση, η οποία ανήκε στην κυρία Αποστολίνα Τσαλταμπάση,  όπου αναφέρθηκε στη συνέργεια NEXTFOOD και SMART FARMING 4.0 ALL (έργο που επίσης φιλοξενούσε δράση στα πλαίσια της 4ης Εβδομάδας Γυναικείας Επιχειρηματικότητας).

Επιπροσθέτως, μέσω της παρουσίασης της κας. Δέσποινας Ιωαννίδου από τον Γυναικείο Συνεταιρισμό “Άγιος Αντώνιος Θεσσαλονίκης”, αναλύθηκε ο ρόλος της γυναίκας στον αγροδιατροφικό τομέα και πώς μπορούν να αναπτυχθούν οι κατάλληλες δεξιότητες για τον Αγροτοεπιχειρηματία του μέλλοντος.

Κλείνοντας, έπειτα από την ανταλλαγή απόψεων των παραβρισκόμενων, αλλά και από την επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώμη των συμμετεχόντων καλλιεργήθηκε ένα αισιόδοξο κλίμα για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα και για το πώς μπορεί να φτάσει στα επιδιωκόμενα επίπεδα, όπου σε αυτό το σημείο όλοι συμφώνησαν πως απαιτείται συνεργασία, οικοδόμηση δικτύων, στρατηγική ανάπτυξης και διαπραγμάτευση, που θα πρέπει να εστιάζουν κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, στη βιωσιμότητα.

Παρατίθεται το βίντεο του συνεδρίου “NEXT FOOD Legacy – Innovative Science & Education for Sustainable Agriculture” :