Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για το έργο NextFOOD

Η «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΜΚΕ» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου NEXTFOOD — H2020-RUR-2016-2017/H2020-RUR-2017-2 «Educating the next generation of professionals in the agrofood sector» στο οποίο συμμετέχει, αναζητά ένα στέλεχος για την υλοποίηση δράσεων διάχυσης και δημοσιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο info@agromacedonia.gr  Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν και αντίγραφο πτυχίου έως την Παρασκευή 09/10/2020.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από την 15.10.2020 ως τις 30.4.2022. Στο διάστημα αυτό υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί πραγματική απασχόληση 282,3 ωρών με ωρομίσθιο 33,13€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου εφαρμόζεται.

Η ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΜΚΕ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Πληροφορίες: Δάφνη Καψάλα, d.kapsala@agromacedonia.gr, info@agromacedonia.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 330 306

 

Περιγραφή θέσης

 1. Συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης του Σχεδίου Δημοσιότητας
 2. Συλλογή και επιστημονική επεξεργασία υλικού δημοσιότητας
 3. Συγκέντρωση και διαμόρφωση υλικού δημοσιότητας για τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας του έργου
 4. Επιστημονική προετοιμασία υλικού για τη δημιουργία ενημερωτικών εντύπων ή ενημερωτικού υλικού
 5. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και δημιουργία υλικού προβολής και προώθησης του έργου σε συνεργασία με τα στελέχη της ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ και τα στελέχη των εταίρων του έργου αναφορικά με τα ανωτέρω παραδοτέα
 6. Συμμετοχή στην ομάδα διαβούλευσης των δράσεων δημοσιότητας του έργου σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο. 
 7. Σημειώνεται ότι η γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου σε θέματα Διοίκησης, Marketing κοκ
 • Κάτοχος Πτυχίου C2 στα Αγγλικά
 • 10-ετή προϋπηρεσία σε Διαχείριση/Εργασία σε Ευρωπαϊκά Έργα
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και εργασίας σε ομάδες
 • Ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας και υπό συνθήκες πίεσης.

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με προτεραιότητα τη Σουηδική γλώσσα
 • Προϋπηρεσία σε θέματα Εκπαίδευσης στη Διατροφή, Αγροτεχνολογίες, Επιχειρηματικότητα θα εκτιμηθούν αναλόγως
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
Κατεβάστε την Προκήρυξη_NextFOOD .