Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμβασης μίσθωσης έργου για το πρόγραμμα EXPERIENCE_EU

Η «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΜΚΕ» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου EXPERIENCE_EU-101015753 στο οποίο συμμετέχει, αναζητά ένα στέλεχος για την Διαχείριση του Έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο info@agromacedonia.gr  Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν και αντίγραφο πτυχίου έως την Δευτέρα 22/03/2021.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από την 01.04.2021 ως τις 31.3.2024. Στο διάστημα αυτό υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί πραγματική απασχόληση 600 ωρών με ωρομίσθιο 60€ (+24% Φ.Π.Α.) ετησίως.

Η ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΜΚΕ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Πληροφορίες: Δάφνη Καψάλα, d.kapsala@agromacedonia.gr, info@agromacedonia.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 330 306

Περιγραφή θέσης

Πλήρη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Experience_EU-101015753, επιμέλεια εγγράφων παρακολούθησης έργου, κατάθεση εγγράφων στην επιβλέπουσα αρχή, επικοινωνία με τον Υπεργολάβο, επικοινωνία με τους εταίρους του έργου, επικοινωνία με τους επωφελούμενους του έργου, οικονομική παρακολούθηση του έργου, παρακολούθηση πορείας υλοποίησης, συμμετοχή στις δράσεις σε Ιαπωνία, Κίνα και Χονγκ-Κονγκ όπου αυτό απαιτείται. Καθώς η θέση αποτελεί ωρομίσθια εργασία, δύναται να αιτηθεί εργαζόμενος σε παράλληλη εργασία, με την προϋπόθεση της άρτιας εκτέλεσης των εργασιών του και τη δυνατότητα απρόσκοπτης μετάβασης στο εξωτερικό.

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα

-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σπουδών κατεύθυνσης σχετική με το αντικείμενο του έργου

-Προϋπηρεσία σε λογιστικά ή/και διαχείριση έργων τουλάχιστον 10 ετών

-Άριστη γνώση αγγλικών

-Αποδεδειγμένη γνώση σε θέματα εξαγωγών (πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων ή εναλλακτικά συμβάσεις έργων)

-Αποδεδειγμένη γνώση σε θέματα εξαγωγών στην αγορά στόχου

Απαραίτητα μη Τυπικά Προσόντα

-Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

-Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και εργασίας σε ομάδες

-Ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας και υπό συνθήκες πίεσης.

Ειδικοί Όροι

-Τα έξοδα ταξιδιών, διαμονής και διατροφής όπως ορίζονται από το πρόγραμμα καλύπτονται από ειδική δαπάνη

-Σε περίπτωση αδυναμίας μετάβασης σε ταξίδια για λόγους πέραν αυτών της ανωτέρας βίας, η σύμβαση δύναται να τερματιστεί αζημίως