Συναντήσεις στις περιφερειακές ενότητες της ΠΚΜ

Από την Διαχειριστική επιτροπή στις 21/3/2017 αποφασίσθηκε να διοργανωθούν συναντήσεις στις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων (αντιπεριφέρειες) με τους εμπλεκόμενους υπηρεσιακούς και παραγωγικούς φορείς. Τα συμπεράσματα  να αξιοποιηθούν για την σύνταξη της εισήγησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά βεβαίως την επεξεργασία αυτών από την Επιστημονική Ομάδα του φορέα μας.