Ανάδειξη της Ελληνικής Βιοποικιλότητας και Ταυτότητας στη Μακεδονική Οινοποιία

Κωνσταντίνος Κιλτίδης-Πρόεδρος Αγροδιατροφικής Σύμπραξης.Θεοφάνης Παπάς-Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας. Κωνσταντία Σαλογιάννου-Αν. Προϊσταμένη-Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας. Εκπρόσωποι Περιφερειακών Ενοτήτων Π.Κ.Μ. Στέφανος Κουντουράς-Kαθηγητής Α.Π.Θ. Στέλιος Κεχρής, Ιωάννης Αλμπάνης-ΕΝΟΑΒΕ. Φωτεινή Μυλωνά- ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Εκπρόσωποι: Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης.