Ελληνική Βιοποικιλότητα στα Ελληνικά Κρασιά


Ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κος. Κωνσταντίνος Κιλτίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κος. Θεοφάνης Παπάς είχαν σύσκεψη με τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη της Π.Κ.Μ. για την ανάδειξη της ελληνικής βιοποικιλότητας στα οινοποιήσιμα σταφύλια και στο ελληνικό κρασί.

Επίσης, διερευνήθηκαν οι δυνατότητες αναδιάρθρωσης και νέων φυτεύσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αποφασίσθηκε όπως ακολουθήσει συνάντηση με τους εμπλεκόμενους οινοποιούς, καλλιεργητές και ερευνητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που μαζί με στελέχη των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Κ.Μ. να συντάξουν τις προτάσεις προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.