Παρουσίαση Δράσεων της ΑΣ ΠΚΜ και του έργου NextFOOD | Επίδοση Βεβαιώσεων Συνεργασίας στα Συνεργαζόμενα Μέλη