Παρουσίαση Δράσεων της ΑΣ ΠΚΜ και του έργου NextFOOD | Επίδοση Βεβαιώσεων Συνεργασίας στα Συνεργαζόμενα Μέλη

Ο πρώην Υφυπουργός Γεωργίας και Πρόεδρος Κωνσταντίνος Κιλτίδης και η Διαχειριστική Επιτροπή της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας|ΑΣΠΚΜ, παρέθεσαν γεύμα την Τετάρτη 22η Μαΐου 2019 στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace. Σκοπός της γεύματος εργασίας ήταν η “Παρουσίαση των Δράσεων της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της ΠΚΜ”.

Ο χαιρετισμός του κ. Θεοφάνη Παπά, Περιφερειακού Συμβούλου και πρώην Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, σηματοδότησε την έναρξη της εκδήλωσης. Η συμβολή του οποίου ήταν σημαντική στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της ΑΣΠΚΜ.

Θεοφάνης Παπάς. Περιφερειακός Σύμβουλος και πρώην Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας.

Ο Πρόεδρος της ΑΣΠΚΜ επεσήμανε ότι η Σύμπραξη αποσκοπεί στο να συνθέσει τον πρωτογενή τομέα, τον μεταποιητικό τομέα και να εστιάσει στην προώθηση των τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων, ενισχύοντας την τοπική γαστρονομική ταυτότητα και τον γαστροτουρισμό. Είναι, η Π.Κ.Μ. στην κυριολεξία, η Δύναμη Παραγωγής για την Ελλάδα, στον αγροδιατροφικό τομέα. Η Π.Κ.Μ. παράγει το 25% του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας. Έχει ισχυρότατη μεταποιητική βιομηχανία διατροφής με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και με δυνατότητες ποσοτικής παραγωγής. Διαθέτει μεγάλες αγροδιατροφικές μονάδες, με αξιοζήλευτη ιστορία και προοπτική. Τα ιδιωτικά χαρακτηριστικά καθιστούν την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Π.Κ.Μ., οργανισμό ευέλικτο και αποτελεσματικό για να διαπραγματευθεί εκ μέρους κοινοπραξιών, ενώσεων και μεμονωμένων εταιρειών την προώθηση των προϊόντων διατροφής, του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης.

Η συμπόρευση με τις δράσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα Προϊόντα Μακεδονικής Γης και την Μακεδονική Κουζίνα, υποστηριζόμενες από το στελεχιακό δυναμικό των 18 εταίρων μας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 6 Δήμοι -Λαγκαδά, Παιονίας, Θερμαϊκού, Δέλτα, Κιλκίς, Ωραιοκάστρου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, τα Επιμελητήρια των Νομών Χαλκιδικής και Σερρών, η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων, η Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος, η Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής, η Gaia Επιχειρείν, ο Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς) εγγυώνται αποτελέσματα υψηλών σκοπών και στόχων.

H Διαχειριστική Επιτροπή εξ ονόματος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προσδιόρισε την ιεράρχηση των δράσεων του φορέα:

Α. Ανάδειξη καλλιεργειών με προϊόντα ταυτότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Μακεδονικός Οίνος, Ρύζι ΠΓΕ κ.ά.), δυνάμενα να μεταποιηθούν και να δώσουν προϊόντα εγχώριας και διεθνούς κατανάλωσης.

Β. Διεκδίκηση και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενίσχυσης της παραγωγής, εκπαίδευσης, τυποποίησης – μεταποίησης και προώθησης στον αγροδιατροφικό τομέα.

Ό πως χαρακτηριστικά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020 | NEXTFOOD : Εκπαίδευση της επόμενης γενιάς επαγγελματιών του Αγροδιατροφικού Τομέα, στο οποίο η ΑΣΠΚΜ συμμετέχει μαζί με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή|ΑΓΣ και το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης|ΑΤΕΙΘ και επιπλέον 16 εταίρους από 13 χώρες και τρεις ηπείρους. Οι βασικοί στόχοι του Nextfood είναι οι εξής:

1. Δημιουργία ενός καταλόγου δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την οικοδόμηση μιας πιο βιώσιμης γεωργίας, δασοκομίας και της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

2. Διεξαγωγή περιπτωσιακών μελετών για τον εντοπισμό κενών και αναγκών στην εκπαίδευση.

3. Εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, νέας διδακτέας ύλης και μεθόδων κατάρτισης.

4. Προσδιορισμός μέσων πολιτικής που υποστηρίζουν τη μετάβαση από μια γραμμική σε μια κυκλική προσέγγιση της μάθησης, με βάση τη δράση και τις πρακτικές μεθόδους μάθησης.

 

Γ. Συναντήσεις εργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αναδεικνύοντας δράσεις έρευνας, παραγωγής και προώθησης των αγροδιατροφικών προϊόντων στην ΠΚΜ.

 

Δ. Δράσεις με τα ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ. Η ΑΣΠΚΜ βάσει του Κανονισμού Σήματος Ταυτότητας δεσμεύεται να προτάσσει τα Συνεργαζόμενα Μέλη, σε προγράμματα εκπαίδευσης και έρευνας, όπως και σε αυτά των εταίρων της και σε προγράμματα προώθησης και προβολής της ΑΣΠΚΜ και των εταίρων της.

Ο Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος Διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών project της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής παρουσίασε τo έργο NextFood που αφορά ένα νέο μοντέλο παροχής γεωργικών γνώσεων με βιωματική μάθηση/action learning model, το οποίο δίνει έμφαση στη γνώση των αγροτών και στη σημασία της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων παραγόντων του γεωργικού τομέα, ώστε να τονιστεί η αειφορική διάσταση στην οποία πρέπει να στραφεί η αγροτική παραγωγή.

Δάφνη Καψάλα, Διοικητικό Στέλεχος/Οικονομολόγος της ΑΣ ΠΚΜ. Δρ. Μαρία Παπαγεωργίου του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙΘ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, Πρώην Υφυπουργός Γεωργίας και Πρόεδρος της ΑΣ ΠΚΜ. Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων|ΓΔΣΕ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Δρ. Ηλίας Κάλφας, Project Leader του ΓΔΣΕ της ΑΓΣ.

Η εκκίνηση του θεσμού των Συνεργαζόμενων Μελών και η “Επίδοση Βεβαιώσεων στα Συνεργαζόμενα Μέλη” πρωτοστάτησε στην εκδήλωση, όπου γνωστοί επιχειρηματίες του κλάδου παρέλαβαν τις βεβαιώσεις συνεργασίας (EURICOM ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΑLIEIA A.E., POM STAR|ΡΟΔΙ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕΕ, GALAXY|ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΒΙΔΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ A.E., ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΒΕΕ, TSAKIRIS FAMILY A.E., CARAVIA|ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΤΑΒΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.).

Κατόπιν ακολούθησε γεύμα, το οποίο κατά γενική ομολογία σηματοδοτούσε την ταυτότητα της μακεδονικής γαστρονομίας, με προϊόντα από την μακεδονική γη.

Την εκδήλωση παρουσίασε η Δημοσιογράφος Ελένη Κωνσταντίνου.

Ελένη Κωνσταντίνου, Δημοσιογράφος. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, Πρώην Υφυπουργός Γεωργίας και Πρόεδρος της ΑΣ ΠΚΜ. Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων