Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν η Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΚΜ, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια της Τοσκάνης

Ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Κιλτίδης υπογράφει το Σύμφωνο Συνεργασίας

 

Ο Υπουργός Γεωργίας Marco Remaschi στη συνάντηση εργασίας “Γεωργία και Επιχειρήσεις”.

Ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας Θεοφάνης Παπάς, κατά την Συνάντησης Εργασίας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας Θεοφάνης Παπάς υπογράφει το Σύμφωνο Συνεργασίας.