Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Κιλτίδης ανακοινώνει την έγκριση υλοποίησης και δεύτερου προγράμματος προώθησης και προβολής των προϊόντων της ΠΚΜ, αυτή τη φορά για Ελλάδα και Κύπρο

Εγκρίθηκε για χρηματοδότηση και πρόκειται να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2021 πρόγραμμα προώθησης προϊόντων της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (τυροκομικά ΠΟΠ/ΠΓΕ και γιαούρτι, οίνοι ΠΟΠ/ΠΓΕ και φρούτα ΠΟΠ/ΠΓΕ) στην ελληνική και κυπριακή αγορά συνολικού προϋπολογισμού 257.140 ευρώ και διάρκεια υλοποίησης δώδεκα (12) μήνες. Στο προσεχές διάστημα θα συσταθεί ομάδα συντονισμού του έργου.

Το πρόγραμμα με ακρώνυμο EUPHORIA στοχεύει στην ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας υποβλήθηκε τον Αύγουστο 2020 στα πλαίσια της Έκτακτης Πρόσκλησης για υποβολή απλών προγραμμάτων για χρηματοδότηση (AGRISIMPLE-2020-CRISIS) μέσω του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY (EE) αριθ. 1144/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες. Η πρόταση έτυχε θετικής αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων (CHAFEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπεύθυνη εθνική αρχή είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το πλαίσιο δράσεων που θα αναπτυχθούν περιλαμβάνει δράσεις προβολής και διαφήμισης (δημοσιεύσεις στον έντυπο τύπο, ιστοσελίδα, κοινωνικά δίκτυα, διαφήμιση στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση) καθώς και στοχευμένες δράσεις Β2Β και B2C (συμμετοχή στην διεθνή έκθεση FOODEXPO, εκδηλώσεις – παρουσιάσεις για επαγγελματίες και εβδομάδες εστιατορίων).