Ανακοίνωση Τύπου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Έγκριση υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος

H Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ΑΣ-ΠΚΜ ανακοινώνει την έγκριση της πρότασης για χρηματοδότηση του έργου “ExperienceEU” με θέμα “Promotion of Agricultural Products”, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος προώθησης γεωργοδιατροφικών προϊόντων σε Τρίτες χώρες, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με αίσθημα ευθύνης και ικανοποίησης η ομάδα υλοποίησης του όλου εγχειρήματος με Διαχειριστή του Έργου, τον Πρόεδρο της ΑΣ-ΠΚΜ τον κ. Κωνσταντίνο Κιλτίδη και με Τεχνικό Σύμβουλο την κ. Λίνα Τσαλταμπάση της εταιρείας ΟECON Group, καθώς και την Συντονίστρια έργων της ΑΣ-ΠΚΜ, κα. Δάφνη Καψάλα, απευθύνει πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να συμμετάσχουν στο εν λόγω έργο.

Το τριετές έργο θα υλοποιηθεί από την ΑΣ-ΠΚΜ, το Επιμελητήριο Επιχειρήσεων Τροφίμων της Σλοβακίας/FOOD CHAMBER OF SLOVAKIA και συντονιστή εταίρο την Ομοσπονδία Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών της Ισπανίας/SPANISH FOOD AND DRINK INDUSTRY FEDERATION. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.580.918,51 ευρώ και η συνολική χρηματοδότηση των εταίρων 2.064.734,81 ευρώ (20% ιδία συμμετοχή). Το αναλογούν ποσό για την ΑΣ-ΠΚΜ είναι της τάξης των 814.669,47 ευρώ (20% ιδία συμμετοχή) για τις δράσεις που θα αναπτυχθούν στην Κίνα, Ιαπωνία και Χoνγκ-Κονγκ.

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών προϊόντων της Ένωσης και συγκεκριμένα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ΠΚΜ, καθώς και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της κατανάλωσης των σχετικών γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΠΚΜ, η βελτίωση της προβολής τους και η αύξηση του μεριδίου αγοράς τους. Σημαντικό πλεονέκτημα του Προγράμματος είναι ότι τα Προϊόντα της Περιφέρειας μας έχουν τη δυνατότητα να προβάλλονται ως Επώνυμα Ευρωπαϊκά Προϊόντα με τη σήμανση της κάθε εταιρίας. Με αυτό τον τρόπο το Πρόγραμμα αυτό είναι άμεσα ανταποδοτικό στις συμμετέχουσες εταιρίες δίνοντας υπεραξία στις Εξαγωγές τους στις εν λόγω χώρες.

Οι ενέργειες προώθησης και ενημέρωσης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης συνίστανται στις ακόλουθες δραστηριότητες: Δημόσιες σχέσεις, Εκδηλώσεις, Δημιουργία Ιστότοπου -Μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Διαφήμιση στον Τύπο, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στο Διαδίκτυο, Εργαλεία επικοινωνίας και Δημοσιεύσεις, πακέτα με υλικό για τα ΜΜΕ, διαφημιστικά αντικείμενα, Διαφημιστικά βίντεο, Εκδηλώσεις, Περίπτερα σε εμπορικές εκθέσεις, Σεμινάρια, ημερίδες, συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), Προώθηση στα σημεία πώλησης (POS) κ.α.

Καλούνται οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους στις χώρες της Κίνας, Ιαπωνίας και Χoνγκ-Κονγκ να επικοινωνήσουν άμεσα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δάφνη Καψάλα, d.kapsala@agromacedonia.gr, T.: 2313 330 306

Λίνα Τσαλταμπάση, lina@oecon.gr, t.lina@agromacedonia.gr, Τ.: 2310 256 360