Παρουσίαση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του έργου NextFood/Horizon2020

Παρουσίαση της εκπαιδευτικής πλατφόρμα του έργου Nextfood στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020, από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας