NextFOOD | Workshop για την εκπαίδευση των μελλοντικών επαγγελματιών στον αγροδιατροφικό τομέα

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, συνδιοργάνωσαν διαδικτυακή συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του έργου Εκπαίδευση της επόμενης γενιάς επαγγελματιών στον αγροδιατροφικό και δασοκομικό τομέα”, με ακρωνύμιο NextFOOD το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon2020, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020.

Τα ερωτήματα που τέθηκαν στο workshop, σχετίζονται με τις δεξιότητες που χρειάζονται τα ενδιαφερόμενα μέλη του συστήματος (στο πλαίσιο AKIS), πως μπορεί να συνεισφέρουν συγκεκριμένες πολιτικές στην εκπαίδευση, ποιες αλλαγές μπορούμε να οραματιστούμε στην εκπαίδευση και τι ρόλους μπορούν να παίξουν οι διάφοροι φορείς του συστήματος, όσον αφορά τα παρακάτω θέματα:

  1. Αποτελεσματικότητα των νέων επαγγελματιών στον αγροδιατροφικό τομέα
  2. Αειφόρο παραγωγή στον αγροδιατροφικό τομέα (βιο-οικονομικό μοντέλο)
  3. Ασφάλεια στα τρόφιμα
  4. Ενίσχυση των βιώσιμων πρακτικών στη επεξεργασία τροφίμων, στις αλυσίδες πωλήσεων, την φιλοξενία και τις υπηρεσίες τροφίμων
  5. Μείωση απωλειών στα τρόφιμα
  6. Καταπολέμηση της απάτης στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης τροφίμων.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν συνοψίζονται στα εξής:

α) Βασικός πυλώνας είναι ο επανασχεδιασμός των εκπαιδευτικών μεθόδων των νέων επαγγελματιών του χώρου που να βασίζεται στις αναδυόμενες νέες δεξιότητες για την στροφή προς την “πράσινη ανάπτυξη”. Τονίσθηκε ότι στα ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων, απαιτείται επιπρόσθετη φροντίδα εκπαίδευσης βασισμένη σε ψηφιακές εφαρμογές (barcode, blockchain, IoT κ.ά). Προτάθηκε η ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της βιωματικής εκπαίδευσης που να βασίζεται στην ενεργό δράση και να έχει επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο.

β) Επισημάνθηκε η σημασία της σύνδεσης της παραγωγής με την εκπαίδευση, η ανάγκη δημιουργίας Γεωργικών Επιμελητηρίων και η ίδρυση σχολών εφαρμοστικών κατά τόπους σε σχέση με τις κατηγορίες προϊόντων, τους μεταποιητικούς μηχανισμούς της περιοχής, καθώς και της ύπαρξης επαγγελματικών συλλογικοτήτων του πρωτογενή τομέα.

γ) Αναδείχθηκε από τη συζήτηση η ανάγκη ύπαρξης διυπουργικού οργανισμού, λόγω της πολυπαραγοντικής διάστασης που έχει η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και εφαρμοστικών γνώσεων. Η εμπλοκή πολλών Υπουργείων μειώνει την ποιότητα συντονισμού των δράσεων στην εκπαίδευση.

δ) Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της ΠΚΜ, δεσμεύθηκε να ηγηθεί της δημιουργία ενός Δικτύου Βιωματικής Εκπαίδευσης και πρακτικής μάθησης με την Περιφερειακή Διοίκηση, που θα περιλαμβάνει όλες τις σχολές στον αγροδιατροφικό τομέα. Απαραίτητη προϋπόθεση η μετάβαση από τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις στις περιφερειακές διοικήσεις με κυβερνητικά χαρακτηριστικά.

Συμμετείχαν, ο Αντιπεριφερειάχης Αγροτικής Οικονομίας της ΠΚΜ, Σωτήριος Μπάτος, ο Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Θεοφάνης Παπάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος Παιονίας, Χρήστος Γκουντενούδης, ο Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Καπνοπώλης, ο Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ, Χρήστος Δόρδας, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας ΔΠΕ, Ιωάννης Μητσόπουλος, ο Α΄Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, Στυλιανός Χούτας, ο Γενικός Γραμματέας Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου, Marco Della Puppa, Στέλεχος ΥΠΑΑΤ & Συνεργάτιδα ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ελένη Τσιομίδη, Εκπρόσωπος Αγροκτηνοτροφικού Συνεταιρισμού “Μενοίκιο”, Γιώργος Μελενεκλής, ο Διευθυντής Παροχής Υπηρεσιών & Αναπληρωτής Γενικού Διευθυντή, Αγροτικός Συνεταιρισμός “Ένωση Μεσσηνίας”, Ιωάννης Γ. Πάζιος, ο Αντιπρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού “Ένωση Ελασσόνας”, Γεώργιος Κυριλίδης.