29η AGROTICA | Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Γεωργία Άνθρακα 21 Οκτωβρίου 2022

 Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Κιλτίδης θα δώσουν το παρών στην 29η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων Agrotica. Η ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σε συνεργασία με την προβεβλημένη ευρωπαϊκή δεξαμενή σκέψης FARM EUROPE, την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Κεντρικής Μακεδονίας και τον Συνεργατικό Σχηματισμό Αγροδιατροφής στην Κεντρική Μακεδονία (AG CLUSTER), θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 στην Αίθουσα Ολυμπία του Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου της HELEXPO, στις 17.30-20.00, με στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μεταξύ αυτών τα εργαλεία της νέας ΚΑΠ που σχετίζονται με τη Γεωργία Άνθρακα, καθώς και να συντελέσει στην ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλα Κράτη-Μέλη της ΕΕ. Για το σκοπό αυτό έχουν προσκληθεί και θα συμμετέχουν ως ομιλητές εξέχοντες εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και της αγροτικής κοινότητας της ΕΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γεωργία Άνθρακα είναι ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, όχι ιδιαίτερα γνωστό σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, θεωρήθηκε σκόπιμη η διοργάνωση σχετικής ενημερωτικής εκδήλωσης.

Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει εμπλεκόμενα μέρη από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και ενδιαφερόμενους φορείς από την Ελλάδα και άλλα Κράτη-Μέλη της ΕΕ προκειμένου να παρουσιάσει και να αναλύσει τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα εργαλεία της νέας ΚΑΠ που σχετίζονται με τον άνθρακα, καθώς και να συντελέσει στην ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών για τη Γεωργία Άνθρακα στην Ελλάδα και σε άλλα Κράτη-Μέλη της ΕΕ.