Προς: Υπουργό ΥΠΑΑΤ / Eπιστολή-Παρέμβαση με θέμα “Aμπελοκαλλιέργεια και Oινοποίηση”

Προς: Υπουργό ΥΠΑΑΤ κ. Ευάγγελο Αποστόλου

Ανάδειξη και Διατήρηση του Γενετικού Υλικού Ποικιλιών Αμπέλου στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Οικονομίας, έχει πραγματοποιήσει μια σειρά εργασιών και καταγραφή θεμάτων σχετικά με την αμπελοκαλλιέργεια και την οινοποίηση με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς στον χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα έχει γίνει ιστορική και σύγχρονη καταγραφή των οινοποιήσιμων ελληνικών τοπικών ποικιλιών αμπέλου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή των ακόλουθων:

  • Τμήματα των ΔΑΟΚ από τις Περιφερειακές Ενότητες της ΠΚΜ και της ΜΕΘ,
  • Εργαστήριο Αμπελουργίας της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
  • Τράπεζα Γενετικού Υλικού, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,
  • Αμερικανική Γεωργική Σχολή,
  • Ένωσης Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος, και
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Από τις συναντήσεις εργασίας προέκυψαν συμπεράσματα που πιθανόν να φανούν χρήσιμα για τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ καθώς και για τους φορείς της ΠΚΜ. Τα συμπεράσματα συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

  1. Η ελληνική οινοποιία, συμπεριλαμβανομένης της Μακεδονικής, έχουν από ετών ενστερνισθεί την αναγκαιότητα της ανάδειξης ταυτότητας της ελληνικής αμπελο-ποικιλότητας. Αυτή η σύγχρονη τάση της οινοποιίας αποτέλεσε την αναγκαία συνθήκη για την προώθηση του ελληνικού κρασιού. Η ταυτότητα του οίνου συνιστά την απαραίτητη συνθήκη διατήρησης των ποιοτικών γνωρισμάτων της οινοποιητικής παράδοσης και συγκεκριμένα της Μακεδονικής.
  2. Στην ΠΚΜ υφίστανται η Τράπεζα Γενετικού Υλικού οινοποιήσιμων και επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου. Καθώς και η συλλογή της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ. Είναι επιτακτική η ανάγκη για ουσιώδη υποστήριξη και διατήρηση του εθνικού πλούτου ποικιλιών αμπέλου με στόχο την ενίσχυση της καταγραφής και της κατοχύρωσης πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού. Οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι για την επίτευξη των ως άνω, είναι δυσανάλογα μικροί για το βέλτιστο όφελος της καλλιέργειας και της οινοποιίας.
  3. Σε εναρμόνιση με τη δέουσα στρατηγική του ΥΠΑΑΤ η ανάδειξη και διατήρηση του γενετικού υλικού ποικιλιών αμπέλου αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Η κατοχύρωση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού και η καθοδήγηση των αμπελοκαλλιερ­γητών για νέες φυτεύσεις, με οδηγό την ελληνική αμπελο-ποικιλότητα. Στις αναδιαρθρώσεις υπάρχει η δυνατότητα εθνικού προγραμματισμού που πρέπει να αξιοποιηθεί. Επιστημονικά, παραγωγικά και εμπορικά δεδομένα θα ληφθούν υπ’ όψιν σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για την μεγιστοποίηση του οφέλους. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο και ουσιαστικό, να επιτευχθεί η σύνδεση της Τράπεζας Γενετικού Υλικού και της συλλογής του ΑΠΘ με στόχο την δημιουργία μιας κοινής συλλογής με στόχο την ενισχυμένη διατήρηση του γενετικού πλούτου.
  4. Λεπτομερείς αναφορές για προγράμματα και έρευνα μπορούν να ακολουθήσουν, αφού πρώτα θεμελιωθούν ισχυρά ερείσματα της συνέχισης της ιστορικής και πολιτιστικής παρακαταθήκης. Η εδραίωση του δημιουργικού άλματος της ελληνικής οινοποιίας χρειάζεται παραγωγικά ερείσματα ταυτότητας και συγχρόνους μεθόδους καλλιέργειας και παραγωγής. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της ΠΚΜ, ως πολιτικός και στρατηγικός σύμβουλος της ΠΚΜ είναι στη διάθεσή σας για γόνιμη συνεργασία.