Διήμερη συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της Πλατφόρμας Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Αγροδιατροφή

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας|ΑΣΠΚΜ, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας|ΠΚΜ και η Αμερικανική Γεωργική Σχολή|ΑΓΣ, συνδιοργάνωσαν την πρώτη συνάντηση εργασίας, 1st Technical meeting in Thessaloniki, στο πλαίσιο του Fresh Fruit Pilot Project, στις 10-13 Ιουνίου 2019.

Το Fresh Fruit Pilot Project αποτελεί μέρος της συνεργασίας της ΑΓΣ με την ΠΚΜ στο πλαίσιο της S3 Smart Specialization Platform, της διαπεριφερειακής πλατφόρμας ευφυούς γεωργίας, της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης για την απορρόφηση τεχνολογικής καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα και της συνδεόμενης με αυτόν αλυσίδας της αγρο-βιο-διατροφής.

Βασικός συνεργάτης του Fresh Fruit Pilot Project είναι η Περιφέρεια της Τοσκάνης, με την οποία η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο του High Tech Farming” S3 Agrifood Platform, της Πλατφόρμας Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Αγροδιατροφή.

Δεξιά ο Κωνσταντίνος Κιλτίδης Πρόεδρος της ΑΣΠΚΜ και αριστερά ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ιδιοκτήτης αμπελώνα στον Τέρπυλλο, Κιλκίς.

Στις 11 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε επίδειξη των συστήματων (GSM & LoRa), οργάνων ακριβείας αλλά και μοντέλων πρόβλεψης καιρικών και εδαφικών παραμέτρων στον αμπελώνα του κ. Γεώργιου Παπαδόπουλου στον Τέρπυλλο, Κιλκίς. Στον εν λόγω αμπελώνα επιτραπέζιων σταφυλιών Crimson Seedless εφαρμόζεται, παράλληλα με τις ψηφιοποιημένες εφαρμογές και έρευνα, σχετικά με την υιοθέτηση νέων τεχνικών και πρακτικών από τους αγρότες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Horizon2020 | NEXTFOOD |Eκπαίδευση της επόμενης γενιάς επαγγελματιών του Αγροδιατροφικού Τομέα, στο οποίο συμμετέχει η ΑΣΠΚΜ, η ΑΓΣ και το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Το Nextfood project αποσκοπεί στη βέλτιστη συνεργασία πανεπιστημίου και κοινωνίας και τη συν-δημιουργία νέων εκπαιδευτικών πρακτικών και μεθόδων, για την προαγωγή της καινοτομίας στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων.

Στις 12 Ιουνίου, ακολούθησε συνάντηση εργασίας με 50 παρευρισκόμενους από τη Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Σουηδία, Πορτογαλία και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-την “Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2018”, με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. Κύριος στόχος της συνάντησης ήταν η ανάπτυξη μιας νέας διαπεριφερειακής στρατηγικής πολιτικής, για την υποστήριξη καινοτόμων σχεδίων και προτεραιότητων στις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και την εξωστρέφεια του πρωτογενούς τομέα.