Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για το έργο NEXTFOOD

Η «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΜΚΕ» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου NEXTFOOD — H2020-RUR-2016-2017/H2020-RUR-2017-2 «Educating the next generation of professionals in the agrofood sector» στο οποίο συμμετέχει, αναζητά ένα στέλεχος για την υλοποίηση δράσεων διάχυσης και δημοσιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο info@agromacedonia.gr Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν και αντίγραφο πτυχίου έως την Δευτέρα 02/09/2019.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από την 1.10.2019 ως τις 30.04.2022. Στο διάστημα αυτό υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί πραγματική απασχόληση 276 ωρών με ωρομίσθιο 20,42€+ΦΠΑ 24%.

Η ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΜΚΕ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Πληροφορίες: Δάφνη Καψάλα, d.kapsala@agromacedonia.gr, info@agromacedonia.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 330 306

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.