Ελλάδα και Αραβικός Κόσμος: Οραματιζόμενοι ένα Κοινό Μέλλον

6ο Άραβο-Ελληνικό Οικονομικό Forum

Αθήνα, 29-30 Νοεμβρίου 2017   Ξενοδοχείο Divani Caravel

“Ελλάδα και Αραβικός Κόσμος: Οραματιζόμενοι ένα Κοινό Μέλλον”

Το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο, πιστό στο ρόλο του στην προώθηση και ενίσχυση των Άραβο-Ελληνικών σχέσεων και με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στις εταιρείες-μέλη του και στις επιχειρηματικές κοινότητες των δύο πλευρών, συγκαλεί το “6ο Άραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ” στην Αθήνα, στις 29-30 Νοεμβρίου 2017, με θέμα “Ελλάδα & Αραβικός Κόσμος: Οραματιζόμενοι ένα Κοινό Μέλλον”. Τα θέματα αυτού Φόρουμ θα διερευνήσουν επενδυτικές ευκαιρίες (κίνητρα και διευκολύνσεις), και θα συμπεριλάβουν ψηφιακές τεχνολογικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στη δημιουργία νέας οικονομικής πραγματικότητας. Στο πρόγραμμα συγκαταλέγονται παρουσιάσεις νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρηματικών εμπειριών, καθώς και προοπτικές χρηματοδότησης, επέκτασης και συνεργασίας μεταξύ Αράβων και Ελλήνων επιχειρηματιών.

Το Φόρουμ θα επικεντρωθεί στους παραδοσιακούς τομείς της ενέργειας, των κατασκευών, της ναυτιλίας και της λιμενικής βιομηχανίας, και θα εξετάσει επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε αυτά τα πεδία. Η πρωτοβουλία του Άραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου για μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών και κοινοπραξιών στους τομείς των κτηματομεσιτικών, των οικοδομικών υλικών και της βιομηχανίας επεξεργασίας τροφίμων.

Τα επιλεγμένα θέματα και οι στρατηγικοί άξονες προς παρουσίαση, συζήτηση και δικτύωση, καθώς και οι οργανωμένες Β2Β συναντήσεις, θα συμβάλουν στη θετική και καρποφόρα έκβαση αυτού του Φόρουμ.

Τόπος Διεξαγωγής

Divani Caravel Hotel, Αθήνα (www.divanicaravelhotel.com)

Επίπεδο Συμμετοχής:

Υπουργοί και υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, κορυφαίοι επιχειρηματικοί ηγέτες, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα από την Ελλάδα και τον Αραβικό Κόσμο.

Ομιλητές:

Υπουργοί, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και υψηλόβαθμα Στελέχη από την Ελλάδα και τον Αραβικό Κόσμο.

Στρατηγικοί Άξονες:

1. Νεοφυείς επιχειρήσεις (start-up businesses), Προοπτικές Χρηματοδότησης,

   Επέκτασης και Συνεργασίας μεταξύ Αράβων και Ελλήνων Επιχειρηματιών.

2. Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ελλάδα και στον Αραβικό Κόσμο: Κίνητρα και Διευκολύνσεις.

3. Ενέργεια, Κατασκευές και Δομικά Υλικά.

4. Ναυτιλία και Λιμενική Βιομηχανία.

5. Ψηφιακές και Τεχνολογικές Εξελίξεις και οι Επιπτώσεις τους

    στη Διαμόρφωση νέας Οικονομικής Πραγματικότητας

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε:

Τηλέφωνα: +30 210 6711 210/ +30 210 6726 882 – Φαξ: +30 210 6746 577

E-mail: chamber@arabgreekchamber.grΙστοσελίδα: www.arabhellenicchamber.gr

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα και οι Προϋποθέσεις Συμμετοχής.