“Έχει νεκρωθεί η Δασική Πολιτική 30 χρόνια τώρα”

Παρατίθεται το ακριβές αντίγραφο του δημοσιεύματος στην εφημερίδα “Ελευθερία του Τύπου”: