Ευχαριστήρια επιστολή του Υπουργού ΥΠΑΑΤ κ. Σπήλιου Λιβανού προς τον κ. Κωνσταντίνο Κιλτίδη Πρόεδρο της ΑΣ-ΠΚΜ

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός, για το κρίσιμο ζήτημα της νομοθετικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το σύστημα Nutriscore για τα προϊόντα διατροφής, έστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς τον κ. Κωνσταντίνο Κιλτίδη Πρόεδρο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πρώην Υφυπουργό ΥΠΑΑΤ για τις επισημάνσεις του όσον αφορά την αποτελεσματική αντιμετώπιση και διαχείριση του θέματος.

Με σχεδιασμό και στρατηγική το ΥΠΑΑΤ ετοιμάζει την πρότασή του έναντι της σχεδιαζόμενης κατάταξης με το Nutriscore. Είμαστε βέβαιοι ότι η όλη προετοιμασία, θα φέρει το σωστό αποτέλεσμα για την ταυτότητα των Ευρωπαϊκών προϊόντων.

Παρατίθεται μέρος της επιστολής του Υπουργού κ. Σπήλιου Λιβανού και απόσπασμα των προθέσεων του ΥΠΑΑΤ, όπως κατατέθηκαν στη Βουλή στις 14 Απριλίου:

« Αξιότιμε κ. Κιλτίδη,

Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την επιστολή και τις προτάσεις σας, οι οποίες και λαμβάνονται πλήρως υπόψη.

Προχωράμε ήδη στη συγκρότηση συμβουλευτικής ομάδας, η οποία πρόκειται να ανακοινωθεί άμεσα, αντικείμενο της οποίας θα είναι η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σχετικά με την παρακολούθηση και γνωμοδότηση επί των ζητημάτων που εγείρονται κατά τη σχετική εν εξελίξει ευρωπαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία.

Άλλωστε, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση για το θέμα αυτό στη Βουλή στις 14 Απριλίου επισημάνθηκαν τα εξής:

«Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει συγκεκριμένη θέση επί του ζητήματος, την οποία υποστηρίζει και προωθεί συστηματικά, με συνέχεια και συνέπεια, τόσο σε διμερές και όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. 

Επιδιώξεις μας είναι :

  • Η εναρμόνιση των συστημάτων διατροφικής επισήμανσης των τροφίμων στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας (Front of Pack Nutrition Labelling, FOPNL) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Το σύστημα να βοηθά τον καταναλωτή να κατανοήσει τις πληροφορίες σχετικά με τη θρεπτική σύσταση των τροφίμων, δηλαδή να είναι περιγραφικό.
  • Το σύστημα να μην χρησιμοποιεί χρωματική κατηγοριοποίηση των τροφίμων, ούτε να αξιολογεί το τρόφιμο στο σύνολό του.
  • Τα τρόφιμα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΓΕ), Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) καθώς και τα προϊόντα ενός συστατικού, όπως το ελαιόλαδο και το μέλι, θα πρέπει να εξαιρούνται από την εφαρμογή του συστήματος.

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ το φθινόπωρο του 2020, η Ελλάδα, μαζί με την Ιταλία και την Τσεχία εναντιώθηκαν, λόγω των σοβαρών και σημαντικών επιμέρους επιφυλάξεων που διατύπωσαν, στην υιοθέτηση κοινών συμπερασμάτων για το εν λόγω θέμα της επισήμανσης των τροφίμων.

Η Ελλάδα δεν στήριξε το κείμενο λόγω της έλλειψης σαφήνειας σε ό, τι αφορά την εφαρμογή ενός ενιαίου και εναρμονισμένου συστήματος για όλα τα κράτη μέλη, καθώς και της έλλειψης ρητής εξαίρεσης των προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης και των μονο-συστατικών τροφίμων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το ελαιόλαδο, στο οποίο εστιάζει η ερώτησή σας.

Όπως με διαβεβαίωσε η Ευρωπαία Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, σε τηλεδιάσκεψη που είχα μαζί της μόλις αυτή την Δευτέρα, δεν έχει ληφθεί καμία συγκεκριμένη απόφαση σχετικά με το ζήτημα της προωθούμενης νομοθετικής πρότασης.

Επομένως, σε καμιά περίπτωση, δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι υπάρχει κάτι δεδομένο ή κάποια προειλημμένη απόφαση αυτή τη στιγμή, ως προς την επιλογή συγκεκριμένου σχήματος επισήμανσης.

Υπενθυμίζω ότι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της, στόχος της (ΕΕ) είναι να υιοθετηθεί ο σχετικός κανονισμός το τελευταίο τρίμηνο του 2022.

Προς το παρόν, η Επιτροπή επεξεργάζεται τις σχετικές μελέτες εκτίμησης αντικτύπου επί των οποίων θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση, ενώ για την τελική πρόταση θα πρέπει να συμφωνήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των υπουργών….

Η μάχη που έχει να δώσει η Ελλάδα πρέπει να κινείται σε δύο επίπεδα: και στο αμυντικό απέναντι στο Nutri-Score, αλλά και στο θετικό, δηλαδή καταθέτοντας πρόταση που θα το αντικαταστήσει, και η οποία μπορεί να προέλθει από τη λειτουργία της Επιτροπής, που θα ξεκινήσει άμεσα, αλλά και από προτάσεις, όπως οι δικές σας, οι οποίες εξετάζονται ήδη από το Υπουργείο μας. »

Η αρχική τοποθέτηση του κ. Κωνσταντίνου Κιλτίδη Πρόεδρου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πρώην Υφυπουργό ΥΠΑΑΤ, παρατίθεται στο παρακάτω Link:

Απαράδεκτες μεθοδεύσεις και διεργασίες στην αξιολόγηση των τροφίμων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης