Συνέργεια του Πανεπιστημίου ORADEA και της ARAD στο πλαίσιο των προγραμμάτων Horizon2020, NEXTFOOD και RUBIZMO

Συνέργεια του Πανεπιστημίου ORADEA και της ARAD / Ρουμανική Ένωση για την Αειφόρο Γεωργία στο πλαίσιο των προγραμμάτων Horizon2020, NEXTFOOD και RUBIZMO.

Μια παραγωγική ψηφιακή συνάντηση συνδιοργανώθηκε στις 26 Μαΐου 2021 για τον εντοπισμό συνεργιών για την επιτάχυνση της καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές και ιδιαίτερα στις αλυσίδες αξίας αγροτικών τροφίμων.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προώθησε επιτυχώς μια γόνιμη συνεργασία μεταξύ δύο βασικών εταίρων:

  1. Του Πανεπιστήμιο του ORADEA, εταίρος του ΝextFOOD και Leader του Case Study της Ρουμανίας, με θέμα: «Φοιτητές και αγρότες ενσωματώνουν καινοτομίες τροφίμων στην αγορά: Ένα μάθημα προσανατολισμένο στην πρακτική στην καινοτομία των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων μέτρων για την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος στην αγορά (Διαβάστε περισσότερα: https://www.nextfood-project.eu/case-2-students-and-farmers-taking-food-innovations-from-idea-to-market/)
  1. και της ARAD Association εταίρος του έργου RUBIZMO που ανέπτυξε το “THE BUSINESS MODEL CANVAS” CAMELINAOMEGA 3 PLUS “,” Αγροτική Οικονομία και Αγροτική Ανάπτυξη – Πραγματικότητα και Προοπτικές για τη Ρουμανία”, (Διαβάστε περισσότερα: https: //mpra.ub.uni- muenchen.de/106299/).

 Εκτός από τη διάδοση σχετικών πληροφοριών και την ανταλλαγή υλικών που αναπτύχθηκαν μεταξύ των δύο έργων, στόχος ήταν η διερεύνηση νέων τρόπων συνεργασίας ακόμη και μετά το τέλος των δύο έργων σε θέματα όπως: βιοδυναμική γεωργία, αμπελουργία, βιολογικά κρασιά, βιο-φυτοφάρμακα, τοπική τράπεζα σπόρων.

Ηλεκτρονική Πηγή: https://www.nextfood-project.eu/synergy-of-the-university-of-oradea-and-arad-romanian-association-for-sustainable-agriculture-in-the-framework-of-horizon2020-projects-nextfood-and-rubizmo/