«Έξυπνα Χωριά & καινοτόμα οικοσυστήματα για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου»

Η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ διοργάνωσε την Πέμπτη 15 Ιουλίου, σε συνεργασία με την ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ακόμη ένα σημαντικό και επίκαιρο Ψηφιακό Εργαστήριo με θέμα «Έξυπνα Χωριά και καινοτόμα οικοσυστήματα για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου». Παρακολουθήστε το εργαστήριο στον παρακάτω σύνδεσμο: