Συνέντευξη του Προέδρου της ΑΣ-ΠΚΜ “Στο itn Ελληνικός Τουρισμός”

Συνέντευξη του Προέδρου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας « Στο itn Ελληνικός Τουρισμός»

Το Τεύχος του  Περιοδικού παρατίθεται εδώ

Σε τι ποσοστό απορροφούνται και προωθούνται τα ελληνικά προϊόντα στον τουριστικό κλάδο;

Δεν μπορεί κανένας, να προσδιορίσει επακριβώς την απορρόφηση των παραγομένων ελληνικών τροφίμων στον τουρισμό. Οπωσδήποτε, με την εν γένει κατανάλωση στους χώρους εστίασης, εκτός ξενοδοχείων, το ποσοστό είναι μεγάλο. Σε πολλούς κλάδους, οι Έλληνες δημιουργοί έκαναν άλματα και τα προϊόντα τους, ιδίως σε ευρύτερο γεωγραφικό πεδίο απορροφώνται από τους επισκέπτες του τουρισμού. Οινοποιεία, ελαιουργεία, τυροκομεία – γιαούρτι, αλλαντοποιία, φρούτα κ.α. τυγχάνουν ζήτησης τουριστικής. Η συγκροτημένη ανάπτυξη αυτών των κλάδων, οδήγησε και στην τοποθέτηση των προϊόντων τους στους χώρους εστίασης, ιδίως σε τοπικό επίπεδο.

 Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα εμπόδια και τι θα μπορούσε να γίνει για να βελτιωθεί αυτή η σχέση;

 Η οικονομική παράμετρος και τα ποιοτικά γνωρίσματα των προϊόντων, όπως και τα ποιοτικά γνωρίσματα των επισκεπτών τουριστών. Η μεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάζεται στις ξενοδοχειακές μονάδες. Τα All Inclusive πακέτα οδηγούν τους επιχειρηματίες σε προμήθειες χαμηλού οικονομικού κόστους. Το κόστος παραγωγής γεωργοδιατροφικών προϊόντων γίνεται απαγορευτικό για την προμήθεια των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. Σε περιόδους μεγάλης τουριστικής ζήτησης, υφίσταται και θέμα σταθερής και συνεχούς τροφοδοσίας για αρκετά προϊόντα.

 Έχετε αναλάβει κάποια πρωτοβουλία για το θέμα;

Από τις διαπιστώσεις και τις στρεβλώσεις να περάσουμε στο όραμα, στο στρατηγικό σχεδιασμό και στις πολιτικές του αποτελέσματος. Είναι ανάγκη ύπαρξης Διυπουργικού Γεωργοδιατροφικού Οργανισμού με ολοκληρωμένη δομή. Επιβάλλεται να αναπτυχθούν στρατηγικές με θεμέλια, παρακάμπτοντας την γραφειοκρατία των Υπουργείων. Ήρθε η ώρα να υπάρξουν Περιφερειακές Διοικήσεις με ισχυρούς οικονομικούς πόρους, που να δώσουν κίνητρα παραγωγής, αλλά και σύνδεσης του γεωργοδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό και τον πολιτισμό στη χώρα μας.

Είναι ανάγκη να ενδυναμωθεί θεσμικά και οικονομικά το πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των Αγροδιατροφικών Συμπράξεων. Η διακηρυχθείσα πρόθεση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ανάδειξη τις ελληνικής διατροφής, με την ταυτότητά της και τα ποιοτικά της γνωρίσματα, είναι προς την σωστή κατεύθυνση.