Ηοrizon2020|NEXTFOOD | Τελικό Συνέδριο, Μπάρι, Ιταλία

Με την λήξη του έργου NEXTFOOD |Educating the next generation of professionals in the agrifood system / Εκπαίδευση της επόμενης γενιάς επαγγελματιών του αγροδιατροφικού και δασοκομικού τομέα, του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020, πραγματοποιήθηκε το τελικό συνέδριο στο Μπάρι της Ιταλίας, στις 5 έως 7 Απριλίου 2022.

Το πρόγραμμα διήρκησε 4 χρόνια και έθεσε τον φορέα μας στο επίκεντρο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Οι 19 Εταίροι, από δεκατρείς χώρες της Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής και Ν. Αμερικής συνεργάστηκαν στο ερευνητικό έργο που είχε ως σκοπό να αναδιαμορφώσει το τοπίο της εκπαίδευσης και να βοηθήσει στην καλλιέργεια της νέας γενιάς επαγγελματιών βιώσιμης ανάπτυξης στην αγροδιατροφή.

Εκπρόσωποι των 19 εταίρων του έργου NEXTFOOD. 2η ημέρα του τελικού συνεδρίου.
20220405_123822
Η ομάδα έργου της ΑΣ-ΠΚΜ με εκπροσώπους του Swedish University of Agricultural Sciences και Welthungerhilfe Germany.

Με τις συνθήκες των τελευταίων δύο ετών,  λόγω της πανδημίας Covid-19 να δυσχεραίνουν τις συναντήσεις των συνεργατών δια ζώσης, ώστε να μπορέσει να γίνει καλύτερη διάχυση των πορισμάτων και αφού πλέον το επέτρεπαν οι συνθήκες πραγματοποιήθηκε η τελική συνάντηση.

Επίσκεψη στο Παράκτιο Πάρκο του της μελέτης περίπτωσης του CIHEAM (Case Stude 11)
Eπίσκεψη στην πόλη Ostuni

Ένα τριήμερο πρόγραμμα με πολλά εργαστήρια και συζητήσεις μεταξύ των εταίρων για τα αποτελέσματα του έργου. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς τόπους και αξιοθέατα στις γύρω περιοχές, όπως και συναντήσεις με κατοίκους των περιοχών που έχουν συνεργαστεί με μαθητές και ερευνητικά μέλη του προγράμματος.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Castle del Monte
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο οινοποιείο Torre Vento