Βίντεο-Παρουσίαση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της ΠΚΜ

Η συνοπτική Παρουσίαση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρατίθεται εδώ

Έπειτα από την ολοκλήρωση των συντονισμένων προσπαθειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των εταίρων, παρουσιάζουμε μέσω οπτικοακουστικού υλικού την ταυτότητα, το όραμα και τους σκοπούς της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επιβάλλεται να αξιοποιήσουμε τους καρπούς της Μακεδονικής γης και να τιμηθούν οι δημιουργοί του Γεωργοδιατροφικού τομέα. Η πρόκληση είναι μεγάλη και η αναγέννηση της υπαίθρου ζωτική, για την οικονομική ανάπτυξη της πατρίδος και την ευημερία των πολιτών. Με την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα τα καταφέρουμε.

Παρατίθεται το βίντεο Παρουσίασης της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: