Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν η Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΚΜ, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια της Τοσκάνης

Πρωτόκολλο συνεργασίας στον αγροδιατροφικό τομέα υπέγραψαν η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια της Τοσκάνης, στο πλαίσιο της συνάντησης εργασίας, με θέμα «Γεωργία και επιχειρήσεις: Η πρόκληση της καινοτομίας για την ανάπτυξη της υπαίθρου της Τοσκάνης», που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια της Τοσκάνης.

Το πρωτόκολλο υπέγραψε ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Κιλτίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Φάνης Παπάς, για λογαριασμό του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, και ο Υπουργός Γεωργίας της Τοσκάνης Marco Remaschi.

Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κώστας Κιλτίδης:

«Επιπλέον κοινά στοιχεία της Τοσκάνης και της Κεντρικής Μακεδονίας είναι ότι και οι δυο Περιφέρειες έχουν κοινά πεδία ενδιαφέροντος και προτεραιότητες στις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και επίσης είναι μέλη του δικτύου ERIAFF / Ευρωπαϊκές Περιφέρειες Καινοτομίας στη Γεωργία, τη Διατροφή και τη Δασοκομία. Μέσω του πρωτοκόλλου συνεργασίας που υπογράψαμε δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε το συγκεκριμένο δίκτυο και τις δραστηριότητές του. Οφείλω να επισημάνω ότι ήδη οι δυο Περιφέρειες συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο της Πλατφόρμας Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Αγροδιατροφή (S3P Agri-Food) ‘High Tech Farming’».

Ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Π.Κ.Μ.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας

 Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, τόνισε ότι:

«Η συνεργασία μας με την Περιφέρεια της Τοσκάνης αποσκοπεί στην εξωστρέφεια του πρωτογενούς τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ πιστεύουμε πως θα έχει άμεσα οφέλη στην απόκτηση τεχνογνωσίας, που διαθέτει η συγκεκριμένη περιοχή της Ιταλίας στον αγροδιατροφικό τομέα, σε συνδυασμό μάλιστα με τους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού. Πρωτογενής τομέας και τουρισμός – πολιτισμός άλλωστε, μαζί με την καινοτομία, αποτελούν τους πυλώνες ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στους οποίους επενδύουμε, προκειμένου να επιτύχουμε τον κεντρικό μας στόχο, να είναι η Κεντρική Μακεδονία η πρώτη Περιφέρεια στη χώρα που θα βγει από την κρίση, με όρους βιωσιμότητας και ανάπτυξης».

Ο Υπουργός Γεωργίας της Τοσκάνης Marco Remaschi

 

Η Περιφέρεια της Τοσκάνης και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν κοινά χαρακτηριστικά και συνεπώς κοινές δυνατότητες ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα, που αποτελεί μαζί με τον τουρισμό κινητήριο μοχλό της περιφερειακής οικονομίας, με εξαιρετικά σημαντική συνεισφορά και στην εθνική οικονομία, τόσο της Ιταλίας,     όσο και της Ελλάδας.

 Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Φάνης Παπάς, επεσήμανε ότι:

«Η παρουσία του αγροδιατροφικού τομέα είναι πολύ μεγάλη και στις δυο Περιφέρειες, όπως μεγάλες είναι και οι δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξής του. Επίσης, ο πολιτισμός και ο τουρισμός έχουν έντονη παρουσία και στις δυο περιοχές, με πλούσιους και σημαντικούς πόρους για τις οικονομίες και των δυο χωρών. Ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε να κερδίσουμε πολλά σε επίπεδο τεχνογνωσίας και συνδυασμό αγροτικού τομέα – τουρισμού – πολιτισμού – καινοτομίας, από μια Περιφέρεια η οποία μπορεί να έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά, όμως τα έχει αναπτύξει πολύ περισσότερο σε σύγκριση με τη δική μας περιοχή και κυρίως έχει κερδίσει το στοίχημα της εξωστρέφειας. Πιστεύουμε ότι το υπόβαθρο και οι δυνατότητες συνεργασίας είναι εξαιρετικά μεγάλες και πολυεπίπεδες».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας κ. Θεοφάνης Παπάς

Οι θεματικοί τομείς συνεργασίας των δυο Περιφερειών, που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο είναι οι εξής:

-High Tech Farming – Γεωργία υψηλής τεχνολογίας.

-Τρόφιμα, γαστρονομία και νέες τεχνολογίες.

-Πολιτισμός και τουρισμός στον τομέα των γεωργικών προϊόντων.

Ενδεικτικές δράσεις στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου είναι:

1.Προώθηση της επιστημονικής γνώσης στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων σε επίπεδο πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων.

2.Κοινές δράσεις για ευρωπαϊκά προγράμματα.

3.Ανταλλαγή τεχνογνωσίας στην καλλιέργεια και τη μεταποίηση.

4.Αξιοποίηση συνεργιών και πρόσθετων παρεμβάσεων για τη μεγιστοποίηση της επίδρασης γεωργικών προϊόντων στην ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής σε όλα τα επίπεδα της κλίμακας τροφίμων (αμπελουργία και οινοποίηση – ελιά και ελαιόλαδο – γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα – νέες καλλιέργειες δημητριακών και οσπρίων – κρέας-αλλαντικά-ψάρι).