Στοχευμένες δράσεις στήριξης παραγωγικών κλάδων, που κινδυνεύουν άμεσα οι υποδομές τους

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, απηύθυνε αίτημα στήριξης παραγωγικών κλάδων, στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάκη Βορίδη.

Παρατίθεται παρακάτω η επιστολή:

” Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Σε συνέχεια της παρέμβασής μας στο γραφείο του Πρωθυπουργού, για την λήψη υποστηρικτικών μέτρων διατήρησης κλάδων του τομέα με ισχυρό εξαγωγικό πρόσημο, ζητούμε ειδικότερα την στήριξή σας, στους εξής παραγωγικούς κλάδους:

  1. Ιχθυοκαλλιέργειες.
  2. Οστρακοκαλλιέργειες.
  3. Κτηνοτροφικές δραστηριότητες και προϊόντα.

Οι εν λόγω κλάδοι υπηρετούν τις ανάγκες τις εγχώριας κατανάλωσης, αλλά κυρίως διακρίνονται για τα ιδιαίτερα εξαγωγικά τους χαρακτηριστικά.

Υποδομές δεκαετιών πλήττονται από την πανδημία και επιβάλλεται να διασωθούν.

Στην πρότασή μας προς το γραφείο του Πρωθυπουργό επισημάνθηκε η ανάγκη κατανάλωσης των προϊόντων τους από κρατικούς φορείς, διαμέσου του Ειδικού Ταμείου που έχει συσταθεί για την πανδημία.

Εκτιμούμε, ότι υπάρχει η δυνατότητα να υποστηριχθούν στην εγχώρια αγορά, για να διατηρηθεί το παραγωγικό τους υπόβαθρο και οι υποδομές τους. Στα κρατικά ιδρύματα, στα νοσοκομεία, στις ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν με την βοήθεια του ειδικού ταμείου για τον κορωνοϊό να υποστηριχθούν. Με παράλληλη διαδικασία, αυτής των διαγωνισμών, να προωθηθούν προς κατανάλωση. Είναι γνωστό εξάλλου, ότι πρόκειται περί προϊόντων υψίστης διατροφικής αξίας.

Επιπροσθέτως, επιβάλλεται να ενισχυθούν με οριζόντια οικονομικά μετρά στήριξης. Είναι προφανές, ότι οι ιχθυοκαλλιέργειες και οι οστρακοκαλλιέργειες πλήττονται στις εξαγωγικές τους δραστηριότητες. Οι κτηνοτροφικές μονάδες χρειάζονται οριζόντια στήριξη ανά μονάδα ζωικού κεφαλαίου, αναλογικά με τις οικονομικές δυνατότητες που υπάρχουν. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις του κλάδου να συμπεριληφθούν στα γενικότερα μέτρα στήριξης, που εξήγγειλε η κυβέρνηση.

Ειδικότερα, σας επισυνάπτουμε το υπόμνημα του Δρ. Γεώργιου Βατζιά, της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ, που αναλύει τις απειλές που υφίσταται το πολύτιμο ζωικό κεφάλαιο του αυτόχθονος χοίρου, ιδίως λόγω αυτής της πανδημίας.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ήδη έχει προβεί σε ενέργειες ανάδειξής του σε ΠΟΠ με την ονομασία «Αυτόχθων Χοίρος Μακεδονίας», αναγνωρίζοντας την μοναδικότητά του.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία. “