Συνεργασία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΚΜ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό, την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017, στην Λάρισα.

Στην κατ’ ιδίαν συζήτηση, κατατέθηκαν σκέψεις και προτάσεις, όσον αφορά την προώθηση της συνεργασίας των δύο περιφερειών στον ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ με κύριο στόχο την επίλυση καίριων προβλημάτων που απασχολούν και τις δύο περιφέρειες.

Ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής ενημερώθηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την έναρξη των προσπαθειών και τον συντονισμό των ενεργειών, ώστε να συσταθεί ο αντίστοιχος φορέας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και αντάλλαξαν απόψεις επ’ αυτού.

Ακολούθησε συνάντηση με κτηνοτρόφους της περιοχής Ελασσόνας, όπου συμμετείχε και ο Αντιπεριφερειάρχης της Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Θεοφάνης Παπάς, όπου αναδείχθηκαν τα μέγιστα προβλήματα της κτηνοτροφίας στην ελληνική επικράτεια με έμφαση στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

Στο τέλος της συνάντησης, αποφασίσθηκε αυτές οι συναντήσεις να επαναλαμβάνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, με γνώμονα την ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών και απώτερο σκοπό την ανάδειξη του Αγροδιατροφικού Τομέα.