Συνέργεια των έργων NEXTFOOD και RUBIZMO στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON2020

Συνέργεια μεταξύ των έργων RUBIZMO και NEXT FOOD στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon2020

Στόχος της συνάντησης ήταν η διερεύνηση των ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ των δύο έργων #Horizon όσον αφορά την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την προώθηση των παραδοτέων εργασιών και την αλληλεπίδραση τους για την βέλτιστη υλοποίηση τους.
 
Το έργο #RUBIZMO ενδιαφέρεται να εκπαιδεύσει επιχειρηματίες στις αγροτικές περιοχές και να προωθήσει αυτήν τη δραστηριότητα μέσω του έργου #NextFOOD. Συγκεκριμένα μέσω των περιπτωσιολογικών μελετών/case studies και των παραδοτέων εργασιών, όπως αυτών των ερευνητικών φορέων του SEKEM, του Welthungerhilfe ( Μελέτη περίπτωσης 9) και του Πανεπιστημίου Oradea (Μελέτη περίπτωσης 2).
Για περισσότερες πληροφορίες για τα case studies, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.nextfood-project.eu/case-studies/
 
Το έργο RUBIZMO αποσκοπεί στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε αγροτικές περιοχές, αναδεικνύοντας τα ζωτικά συστατικά για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την δημιουργία επιτυχημένων επιχειρηματικών μοντέλων σε τομείς με υψηλό δυναμικό όπως η διατροφή και η γεωργία, νέων βιώσιμων αλυσίδων αξίας και υπηρεσιών.
 
To έργο RUBIZMO δημιούργησε τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Εικονική βιβλιοθήκη επιχειρηματικών περιπτώσεων και πρακτικών (Business Tool 1)
▶ Οδηγίες για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (Business Tool 2)
▶ Παροχή εργαλείου για τη βελτίωση της συνεργασίας (Business Tool 3)
▶ Online εργαλείο μετασχηματισμού (Business Tool 4)
▶ Διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό (Ενότητες Master Class)
 
https: //platform.nextfood-project.eu / …