Ολοκλήρωση του έργου «Μελέτη για την προετοιμασία εφαρμογής έργων συνεργασίας και καινοτομίας που θα υλοποιηθούν μέσω της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER»

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ολοκλήρωσε την: «Μελέτη για την προετοιμασία εφαρμογής έργων συνεργασίας και καινοτομίας που θα υλοποιηθούν μέσω της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER» καθώς και μεθοδολογίας αξιολόγησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ»,

Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή του άρθρου 77 «Συνεργασία» του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την εφαρμογή του ΕΓΤΑΑ. Ειδικότερα, σκοπός της μελέτης είναι να παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή καινοτόμων πράξεων και πράξεων συνεργασίας στο πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER», καθώς και την ανάπτυξη του μεθοδολογικού πλαισίου για την αξιολόγηση των υλοποιούμενων τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/p3-77-41-stirixi-gia-topiki-anaptyxi-meso-toy-leader-taptok-topiki-anaptyxi-me-protovoylia-0?fbclid=IwAR2m5PyrKzWZW5tNldVCAX0z-4_qxpHKL4VSC3rr_pLN0Qa_0723AyYU8SY